Bantuan Kewangan & Biasiswa untuk para pelajar di UNITAR

Bantuan Kewangan & Biasiswa

Pelajar UNITAR mempunyai akses ke pelbagai Bantuan Kewangan dan Biasiswa untuk membantu pendidikan mereka.

Bantuan Kewangan

Sila rujuk senarai berikut untuk Bantuan Kewangan (Pinjaman/Pembiayaan) yang disediakan untuk pelajar UNITAR:

AFFIN Pembiayaan Pendidikan-i

AFFIN Pembiayaan Pendidikan-i adalah skim patuh Syariah dicipta khas untuk individu yang layak dari Universiti atau Kolej terpilih yang diluluskan oleh pihak Bank. Berdasarkan konsep Ijarah, pembiayaan ini akan menampung perbelanjaan program pendidikan mereka.

Pinjaman Yayasan (Negeri)

Pertubuhan atau Yayasan dalam Bahasa Malaysia, adalah badan tidak berkepentingan yang menyediakan dana dan sokongan kepada entiti yang lain atau pertubuhan amal kebajikan. Majoriti daripada pertubuhan ini memberikan pinjaman pendidikan kepada para pelajar yang berkelayakan.   Sila rujuk kepada Pertubuhan atau Yayasan Negeri kelahiran/tempat tinggal masing-masing kerana terma dan syarat setiap Negeri berbeza.

Sifar Yuran Pengajian – Bantuan Sara Hidup (BSH & Kategori M40)
  • Terbuka untuk para pelajar di Kampus Kelana Jaya & Kampus Wilayah
  • Untuk para pelajar Siswazah sahaja (Konvensional / Gabungan / Dalam Talian)
  • Semua pelajar MESTI memohon PTPTN di bawah skim ini and Kelayakan Jumlah Pinjaman PTPTN mestilah di bawah Kategori BSH (Kategori B40 dan M40) – Sifar Yuran Pengajian (Kategori B40 dan M40) akan terbatal jika jumlah pinjaman PTPTN yang diperoleh bukan di bawah kategori yang dinyatakan.
Diskaun Inaugural Program Micro-Credential (MCP)
 • Terbuka untuk Kampus Kelana Jaya (program konvensional sahaja) sahaja
 • Diskaun sebanyak 25% ditawarkan kepada para pelajar untuk semua program MCP
Biasiswa Ijazah Sarjana Lanjutan UNITAR
 • Terbuka untuk Kampus Kelana Jaya (program konvensional sahaja) sahaja
 • Tertakluk kepada kelulusan pihak pengurusan
10% – 20% Pengecualian Yuran Pengajian Istimewa
CGPAPeratusan Diskaun
3.0 – 3.210% Diskaun Yuran Pengajian
3.33 – 3.4515% Diskaun Yuran Pengajian
3.5 dan ke atasSehingga 20% Pengecualian Yuran Pengajian
Diskaun Berkelompok Program Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) untuk badan korporat (B2B)
 • Terbuka untuk Kampus Kelana Jaya sahaja.
 • Para pelajar layak untuk mendaftar ke program MBA dengan hanya RM12,000, dengan minima 30 pendaftaran daripada 1 (satu) badan korporat.
 • Tertakluk kepada 30 orang pelajar untuk 3 sesi pengambilan berturut-turut, mimima 10 orang pelajar setiap sesi pengambilan.
Diskaun Berkelompok untuk Program Akademik UNITAR (B2C)
 • Terbuka untuk Kampus Kelana Jaya sahaja.
 • Ditawarkan untuk pendaftaran ke program akademik UNITAR, dalam talian atau konvensional.
 • Minima 10 orang pelajar untuk setiap sesi pengambilan.
 • Terbuka kepada para pelajar di bawah Kelompok 10% Pengecualian Yuran Pengajian untuk setiap program yang didaftarkan.

*Semua biasiswa dan bantuan kewangan tertakluk kepada Terma dan Syarat

*UNITAR berhak untuk meminda sebarang terma dan syarat pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

Pinjaman ini disediakan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu para pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta dari segi kewangan.

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) yang mula berkuatkuasa pada 1 Julai 1997. PTPTN mula beroperasi pada 1 November 1997 di Bangunan Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights, Kuala Lumpur.

Fungsi PTPTN:

 • Menguruskan pinjaman untuk tujuan pendidikan tinggi dan mengutip bayaran balik pinjaman.
 • Menyediakan skim simpanan dan mengurus deposit untuk tujuan pendidikan tinggi.
 • Melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberikan kepada PTPTN oleh mana-mana undang-undang bertulis.

Syarat-Syarat Kelayakan

 • Warganegara Malaysia.
 • Tidak melebihi 45 tahun semasa permohonan.
 • Menerima surat tawaran daripada IPTS dan memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
 • Kursus yang dipilih oleh pelajar mestilah mendapat kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan berdaftar dengan PTPTN.
 • Kursus yang diikuti mestilah mendapat Sijil Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan masih di dalam tempoh sah laku semasa tarikh memohon.
 • Baki tempoh pengajian semasa permohonan mestilah melebihi 1 (satu) tahun.
 • Tidak menerima sebarang penajaan (sebagai contoh MARA atau JPA) atau biasiswa.
 • Telah membuka akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) sebelum memohon.

Nombor PIN Permohonan PTPTN

Nombor PIN boleh dibeli secara dalam talian melalui laman web PTPTN atau dari Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan harga RM5.00 (sah selama 6 bulan SAHAJA). Sila simpan resit untuk tujuan login/ log masuk laman web.

Akaun SSPN1M

Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) adalah skim simpanan yang direka khusus oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk tujuan pembiayaan pendidikan tinggi.

Bermula pada 1 Januari 2012, para pelajar yang memohon pinjaman pendidikan PTPTN mestilah memiliki akaun SSPN dengan jumlah simpanan minima sebanyak RM20.00. Akaun SSPN boleh dibuka secara dalam talian melalui laman web PTPTN atau di: Maybank, Bank Rakyat, Bank Islam, Agrobank atau mana-mana cawangan PTPTN untuk mendapatkan nombor akaun dengan segera.

Aplikasi Dalam Talian

Semua permohonan pinjaman PTPTN mestilah dibuat secara dalam talian. Pemohon mesti memohon melalui Laman Web Aplikasi Atas Talian PTPTN di http://www.ptptn.gov.my semasa pembukaan dan penutupan tarikh permohonan. Pemohon dikehendaki memiliki e-mel (yahoo.com atau gmail.com) untuk tujuan surat-menyurat. Sekiranya terdapat sebarang kesulitan dalam log masuk atau dalam menetapkan semula kata laluan, sila hubungi:

Pusat Sehenti PTPTN:
Unit 1 & 2A, 2B,
Aras 2, Stesen Sentral Kuala Lumpur
50470 Kuala Lumpur
Nombor Careline PTPTN: +603- 2193 3000
Laman Web rasmi: http://www.ptptn.gov.my

Masa Operasi:
8.30pagi hingga 5.00petang (Isnin hingga Khamis)
8.30pagi hingga 12.15tengahari dan 2.45petang hingga 5.00petang (Jumaat)

Jumlah Pinjaman Untuk Program Sepenuh Masa
ProgramJumlah Pinjaman Setahun
Asas (Foundation)RM3,400 – RM6,800
DiplomaRM3,400 – RM6,800
IjazahRM6,800 – RM13,600
Jumlah Pinjaman Program Separuh Masa/ Sambilan
ProgrammesTotal Loan a Year
DiplomaRM5,050
IjazahRM5,470
Pembayaran Pinjaman

Peminjam digalakkan membayar balik pinjaman tanpa menunggu Surat Tuntutan. Tempoh pembayaran balik pinjaman adalah berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil seperti berikut:

Jumlah Pinjaman Tempoh Pembayaran
RM10,000 ke bawah60 Bulan (5 Tahun)
RM10,001 hingga RM22,000120 Bulan (10 Tahun)
RM22,001 hingga RM50,000180 Bulan (15 Tahun)
RM50,001 ke atas240 Bulan (20 Tahun)
 • Kos pentadbiran sebanyak 4% setahun akan dikenakan pada tarikh bayaran balik pinjaman sehingga 31 Disember 2003. Dari 1 Januari 2004, kos pentadbiran dikurangkan kepada 3% setahun atas baki pinjaman bulanan.
 • Kos pentadbiran akan dikira 6 bulan selepas tamat pengajian atau penamatan pinjaman seperti yang dinyatakan dalam perjanjian yang ditandatangani. Tiada pengurangan diberikan dalam kos pentadbiran.
 • Permohonan untuk penangguhan bayaran balik boleh dipertimbangkan untuk peminjam yang melanjutkan pengajian mereka atau yang belum bekerja. Walau bagaimanapun, kos pentadbiran akan dikenakan semasa tempoh penangguhan.
 • Kos pentadbiran akan dikecualikan untuk bayaran penuh pinjaman dalam tempoh 6 bulan.
 • Pengecualian pembayaran balik hanya akan dipertimbangkan untuk peminjam yang mendapat ‘Kepujian Kelas Pertama’ untuk pinjaman yang diluluskan sebelum 1 Julai 2005 HANYA melalui penyerahan permohonan untuk pengecualian.

Biasiswa

Pelajar yang memerlukan bantuan kewangan boleh memohon untuk Dana Biasiswa & Pinjaman/Pembiayaan berikut:

Biasiswa UNITAR

Biasiswa I-Future untuk pelajar UNITAR

All Foundation & Diploma Programmes
Grade (SPM/O-Levels)Entitlement
10 AsUp to 100% fee waiver off total tuition fees.
9 AsUp to 90% fee waiver off total tuition fees.
8 AsUp to 80% fee waiver off total tuition fees.
7 AsUp to 70% fee waiver off total tuition fees.
6 AsUp to 60% fee waiver off total tuition fees.
5 AsUp to 50% fee waiver off total tuition fees.
4 AsUp to 20% fee waiver off total tuition fees.
1-3 AsUp to 10% fee waiver off total tuition fees.

* Inclusice of A+, A, A-

All Bachelor’s Degree Programmes
STPMEntitlement
CGPA 3.95Up to 100% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.5Up to 50% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.0Up to 35% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 2.5Up to 20% fee waiver off total tuition fees.
All Bachelor’s Degree Programmes
UEC (Best 6 Subjetcs)Entitlement
6 PointsUp to 100% fee waiver off total tuition fees.
10 PointsUp to 50% fee waiver off total tuition fees.
20 PointsUp to 35% fee waiver off total tuition fees.
24 PointsUp to 20% fee waiver off total tuition fees.

*Note – A1: 1 point, A2 : 2 points, B3 : 3 points, B4 : 4 points, B5 : 5 points, C6 : 6 points

All Bachelor’s Degree Programmes
Foundation/Diploma from Other InstitutesEntitlement
CGPA 3.95Up to 50% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.5Up to 40% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.0Up to 30% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 2.5Up to 20% fee waiver off total tuition fees.
All Bachelor’s Degree Programmes
A-Level (Best 3 Subjects)SACE/AUSMAT/HSC/NSWICPU (Best 6 Subjects)Entitlement
15 pointsATAR/TER 9090%Up to 100% fee waiver off total tuition fees.
13 pointsATAR/TER 8080%Up to 50% fee waiver off total tuition fees.
11 pointsATAR/TER 7070%Up to 30% fee waiver off total tuition fees.
9 pointsATAR/TER 6060%Up to 20% fee waiver off total tuition fees.

Untuk mereka yang berkelayakan, sila mohon di sini. Tertakluk kepada Terma dan Syarat.

Biasiswa Lain

*Borang permohonan boleh dimuat turun daripada pautan laman web badan/organisasi berkenaan. Sila lengkapkan borang permohonan, lampirkan sebarang dokumen sokongan dan serahkan kepada badan/organisasi berkenaan mengikut maklumat yang telah disediakan di laman web masing-masing.

Bank Negara Malaysia

Ekonomi/ Perundangan/ Kewangan

CIMB

Program dengan Akreditasi MQA

Yayasan Hong Leong

Perakaunan/ Perundangan/ Pengurusan/ Perniagaan

JPA

Program dengan Akreditasi MQA

Maxis

Program diakreditasi MQA

PNB

Perakaunan/ Sains Aktuari/ Ekonomi/ Kewangan/ Teknologi Maklumat/ Perundangan/ Pengurusan Risiko/ Hartanah/ Komunikasi/ Falsafah/ Politik

Shell

Kejuruteraan/ Sains/ Komersial

Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka

Program diakreditasi MQA

Top Glove

Kejuruteraan/ Perubatan/ Perundangan/ Kewangan/ Perniagaan/ Sains Aplikasi

Yang-DiPertuan Agong Biasiswa

Sains & Teknologi/ Ekonomi / Perundangan

Yayasan Khazanah

Program diakreditasi MQA

Yayasan Pahang

Program diakreditasi MQA

Yayasan Pendidikan Mara

Tidak ditentukan

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Kejuruteraan/ Kewangan/ Perakaunan/ Ekonomi/ Pemasaran/ Teknologi

Yayasan Sabah

Program diakreditasi MQA

Yayasan Sarawak

Program diakreditasi MQA

Yayasan Selangor

Program diakreditasi MQA

Yayasan Sime Darby

Program diakreditasi MQA

Yayasan Terengganu

Program diakreditasi MQA

Yayasan TM

Berkaitan dengan perniagaan kumpulan TM

Yayasan TNB

Kejuruteraan/ Kewangan/ Teknologi Maklumat/ Sains Komputer/ Perakaunan/ Pengurusan Perniagaan

Yayasan Wilayah Persekutuan

Program Sarjana Muda diakreditasi MQA

Bantuan Kewangan

Sila rujuk senarai berikut untuk Bantuan Kewangan (Pinjaman/Pembiayaan) yang boleh dipohon oleh pelajar UNITAR:

Pembiayaan Pendidikan-i AFFIN

Pembiayaan Pendidikan-i AFFIN adalah skim patuh Shariah yang direka untuk individu yang layak dari Universiti-universiti dan Kolej-kolej terpilih yang diluluskan oleh Bank. Berdasarkan konsep Ijarah, pembiayaan ini akan menanggung program pendidikan pelajar tersebut.

Pinjaman Yayasan (Negeri)

Badan Yayasan adalah organisasi bukan untung yang menyediakan dana dan sokongan kepada entiti lain atau organisasi amal. Kebanyakan mereka memberi pinjaman pelajaran kepada pelajar yang layak. Sila rujuk kepada Negeri dimana anda dilahirkan/bermastautin kerana terma dan syarat bagi setiap Negeri berbeza.

*Terma dan Syarat adalah tertakluk kepada bantuan kewangan dan biasiswa dari UNITAR
*UNITAR berhak mengubah terma dan syarat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Bantuan Kewangan & Biasiswa

Pelajar yang memerlukan bantuan kewangan boleh memohon untuk Dana Biasiswa & Pinjaman/Pembiayaan berikut:

Biasiswa UNITAR

Biasiswa I-Future untuk pelajar UNITAR

All Foundation & Diploma Programmes
Grade (SPM/O-Levels)Entitlement
10 AsUp to 100% fee waiver off total tuition fees.
9 AsUp to 90% fee waiver off total tuition fees.
8 AsUp to 80% fee waiver off total tuition fees.
7 AsUp to 70% fee waiver off total tuition fees.
6 AsUp to 60% fee waiver off total tuition fees.
5 AsUp to 50% fee waiver off total tuition fees.
4 AsUp to 20% fee waiver off total tuition fees.
1-3 AsUp to 10% fee waiver off total tuition fees.

* Inclusice of A+, A, A-

All Bachelor’s Degree Programmes
STPMEntitlement
CGPA 3.95Up to 100% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.5Up to 50% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.0Up to 35% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 2.5Up to 20% fee waiver off total tuition fees.
All Bachelor’s Degree Programmes
UEC (Best 6 Subjetcs)Entitlement
6 PointsUp to 100% fee waiver off total tuition fees.
10 PointsUp to 50% fee waiver off total tuition fees.
20 PointsUp to 35% fee waiver off total tuition fees.
24 PointsUp to 20% fee waiver off total tuition fees.

*Note – A1: 1 point, A2 : 2 points, B3 : 3 points, B4 : 4 points, B5 : 5 points, C6 : 6 points

All Bachelor’s Degree Programmes
Foundation/Diploma from Other InstitutesEntitlement
CGPA 3.95Up to 50% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.5Up to 40% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.0Up to 30% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 2.5Up to 20% fee waiver off total tuition fees.
All Bachelor’s Degree Programmes
A-Level (Best 3 Subjects)SACE/AUSMAT/HSC/NSWICPU (Best 6 Subjects)Entitlement
15 pointsATAR/TER 9090%Up to 100% fee waiver off total tuition fees.
13 pointsATAR/TER 8080%Up to 50% fee waiver off total tuition fees.
11 pointsATAR/TER 7070%Up to 30% fee waiver off total tuition fees.
9 pointsATAR/TER 6060%Up to 20% fee waiver off total tuition fees.

Bagi mereka yang layak, sila mohon disini

Lain – Lain Biasiswa

*Borang permohonan boleh dimuat turun dari pautan laman web masing-masing. Sila lengkapkan borang ini, lampirkan dokumen sokongan anda dan serahkan kepada badan masing-masing sebagai perincian dalam pautan laman web.

Bank Negara Malaysia

Ekonomi/ Perundangan/ Kewangan

Biasiswa Yang-Dipertuan Agong

Sains & Teknologi/ Ekonomi/ Perundangan

CIMB

Program diakreditasi MQA

JPA

Program diakreditasi MQA

Maxis

Program diakreditasi MQA

PNB

Perakaunan/ Sains Aktuari/ Ekonomi/ Kewangan/ Teknologi Maklumat/ Perundangan/ Pengurusan Risiko/ Hartanah/ Komunikasi/ Falsafah/ Politik

Shell

Kejuruteraan/ Sains/ Komersial

Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka

Program diakreditasi MQA

Top Glove

Kejuruteraan/ Perubatan/ Perundangan/ Kewangan/ Perniagaan/ Sains Aplikasi

Yayasan Hong Leong

Perakaunan/ Perundangan/ Pengurusan/ Perniagaan

Yayasan Khazanah

Program diakreditasi MQA

Yayasan Pahang

Program diakreditasi MQA

Yayasan Pendidikan Mara

Tidak ditentukan

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Kejuruteraan/ Kewangan/ Perakaunan/ Ekonomi/ Pemasaran/ Teknologi

Yayasan Sabah

Program diakreditasi MQA

Yayasan Sarawak

Program diakreditasi MQA

Yayasan Selangor

Program diakreditasi MQA

Yayasan Sime Darby

Program diakreditasi MQA

Yayasan Terengganu

Program diakreditasi MQA

Yayasan TM

Berkaitan dengan perniagaan kumpulan TM

Yayasan TNB

Kejuruteraan/ Kewangan/ Teknologi Maklumat/ Sains Komputer/ Perakaunan/ Pengurusan Perniagaan

Yayasan Wilayah Persekutuan

Program Sarjana Muda diakreditasi MQA

Bantuan Kewangan

Sila rujuk senarai berikut untuk Bantuan Kewangan (Pinjaman/Pembiayaan) yang boleh dipohon oleh pelajar UNITAR:

Pembiayaan Pendidikan-i AFFIN

Pembiayaan Pendidikan-i AFFIN adalah skim patuh Shariah yang direka untuk individu yang layak dari Universiti-universiti dan Kolej-kolej terpilih yang diluluskan oleh Bank. Berdasarkan konsep Ijarah, pembiayaan ini akan menanggung program pendidikan pelajar tersebut.

Pinjaman Yayasan (Negeri)

Badan Yayasan adalah organisasi bukan untung yang menyediakan dana dan sokongan kepada entiti lain atau organisasi amal. Kebanyakan mereka memberi pinjaman pelajaran kepada pelajar yang layak. Sila rujuk kepada Negeri dimana anda dilahirkan/bermastautin kerana terma dan syarat bagi setiap Negeri berbeza.

*Terma dan Syarat adalah tertakluk kepada bantuan kewangan dan biasiswa dari UNITAR
*UNITAR berhak mengubah terma dan syarat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Skim Pengeluaan Untuk Pendidikan Dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerjaan (KWSP) (Akaun II)

Skim ini memberi peluang kepada ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk mengeluarkan simpanan daripada Akaun 2 untuk menbiayai pendidikan di institusi dalam dan luar negara.

Bermula 2 April 2018, semua transaksi pengeluaran bagi pendidikan di institusi pengajian tinggi HANYA boleh dilakukan secara atas talian melalui i-Akaun.

Pengenalan

E-Pengeluaran ialah satu permohonan pengeluaran (KWSP) atas talian melalui laman web rasmi KWSP buat ahli-ahli yang mempunyai i-Akaun.

Siapa yang Layak untuk Memohon:

 • Warganegara Malaysia
 • Belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan
 • Mempunyai simpanan di Akaun 2
 • Pengguna i-Akaun
5 Langkah Mudah Menggunakan e-Pengeluaran
 • Daftar/ Log masuk ke i-Akaun melalui laman web rasmi KWSP.
 • Pilih ‘Pengeluaran’. Klik ‘Permohonan Baru’ untuk memulakan transaksi.
 • Notifikasi akan dihantar melalui SMS kepada anda untuk pengesahan cap jari di kaunter KWSP (Sila tunggu notifikasi daripada KWSP untuk pengesahan cap jari)
 • Pergi ke mana-mana kaunter KWSP sebaik sahaja menerima notifikasi.
 • Bayaran akan dikredit ke akaun simpanan pemohon (TUNTUTAN/Akaun UNITAR)

   

Syarat-Syarat e-Pengeluaran
  • Syarat pengeluaran pendidikan sedia ada masih sah. Sila rujuk laman web KWSP
  • Mempunyai i-Akaun
  • Ahli/ Tanggungan menyambung pengajian di Institusi Pengajian Tinggi yang mengambil bahagian dalam skim e-Pengeluaran
  • Ahli/ Tanggungan ingin meyelesaikan baki yuran pengajian kepada institusi yang memberi pinjaman dan institusi tersebut mengambil bahagian dalam skim e-Pengeluaran
  • Untuk mendapatkan kelulusan, pemohon dikehendaki mendapatkan pengesahan cap jari di kaunter KWSP
  • Bayaran dibuat melalui kredit langsung ke akaun simpanan ahli / akaun semasa atau akaun institusi
  • Ahli KWSP yang tidak menepati syarat-syarat e-Pengeluaran boleh menghantar permohonan mereka ke kaunter KWSP melalui pos

Nota:

Setelah menghantar borang permohonan secara dalam talian, sila e-mel ke kwsp@unitar.my dan nyatakan maklumat berkaitan pengeluaran anda. Maklumat yang diperlukan adalah seperti berikut:

 • Nama Ahli i-Akaun
 • Nama Pelajar
 • Nombor Matrik
 • Nombor Telefon
 • Jumlah Pengeluaran
 • Tujuan Permohonan Pengeluaran

Dana Pendidikan Organisasi Keselamatan Sosial (PERKESO)

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) menyediakan perlindungan keselamatan sosial melalui insurans sosial, termasuk faedah perubatan dan wang tunai, penyediaan alat bantu buatan dan pemulihan kepada pekerja untuk mengurangkan penderitaan dan memberikan jaminan kewangan dan perlindungan kepada keluarga. Ia biasa dikenali dalam Bahasa Melayu sebagai PERKESO atau Pertubuhan Keselamatan Sosial.

Salah satu manfaat yang disediakan oleh PERKESO bagi rakyat Malaysia adalah manfaat pendidikan, dalam bentuk pinjaman. Walaupun faedah ini dalam bentuk pinjaman, ia boleh diubah menjadi biasiswa jika anak memperoleh prestasi akademik yang sangat baik. Dana ini adalah untuk faedah anggota PERKESO / penyumbang dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada kanak-kanak yang bergantung kepada penerima faedah bulanan untuk:

 • Manfaat Orang dalam Tanggungan
 • Pencen mangsa atau anak-anak pekerja yang menerima faedah bulanan bagi kes Hilang Upaya Kekal atau Pencen Orang Tidak Upaya.
Kelayakan

Pemohon mestilah anak-anak pekerja yang menjadi penyumbang kepada skim insurans SOCSO, menerima Pencen atau mereka yang menerima pembayaran kerana penyumbang hilang upaya berkala atau kekal. Pemohon juga boleh terdiri daripada anak-anak penyumbang yang meninggal dunia semasa bekerja kerana kecederaan, atau meninggal dunia sebelum mencapai umur 55 tahun. Pemohon mestilah berumur di bawah 21 tahun, belum berkahwin pada masa permohonan dan mengikuti kursus ijazah, diploma atau sijil yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan. Pinjaman ini diberikan kepada murid-murid yang layak yang telah berjaya dalam peperiksaan mereka dan dimasukkan ke institut pengajian tinggi.

Golongan berikut tidak layak memohon pinjaman:

 • Adik beradik penyumbang
 • Pelajar Matrikulasi / Asas (Foundation) / pelajar biasiswa.
Perlindungan Pinjaman

PERKESO menawarkan pinjaman pendidikan, dengan jumlah sehingga RM100,000, untuk anak-anak ahli penerima pencen ilat bulanan.

Peminjam dikehendaki untuk membayar semula menerusi bayaran ansuran setelah tamat pengajian.

Bagaimana Untuk Memohon

Permohonan hendaklah dibuat dengan melengkapkan borang “Permohonan Pinjaman Pendidikan PERKESO” yang disediakan di pejabat PERKESO tempatan. Anda juga boleh lawati www.perkeso.gov.my untuk maklumat lanjut.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.