Bantuan Kewangan & Biasiswa untuk para pelajar di UNITAR

Bantuan Kewangan & Biasiswa

Pelajar UNITAR mempunyai akses ke pelbagai Bantuan Kewangan dan Biasiswa untuk membantu pendidikan mereka.

Bantuan Kewangan

Untuk Pelajar Kampus Kelana Jaya SAHAJA:

 • Bayar serendah RM150/sebulan untuk 16 bulan*. Baki yuran pengajian akan dibiayai oleh UNITAR. Jumlah bayaran bulanan tertakluk pada kategori B40 atau M40.
 • Terbuka untuk para pelajar warganegara Malaysia yang memohon Program Sijil sahaja (Konvensional atau Dalam Talian).
 • Para pelajar MESTILAH segera mendaftar ke Program Diploma di UNITAR untuk mendapatkan pengecualian bayaran baki Program Asasi.

Untuk Pelajar UNITAR College (Luar Negeri) dan Pusat Wilayah SAHAJA:

 • Bayar serendah RM100/ untuk 16 bulan*. Baki yuran pengajian akan dibiayai oleh UNITAR.
 • Terbuka untuk para pelajar warganegara Malaysia yang memohon Program Sijil sahaja (Konvensional atau Dalam Talian).
 • Para pelajar MESTILAH segera mendaftar ke Program Diploma di UNITAR untuk mendapatkan pengecualian bayaran baki Program Asasi.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan

 • 100% pengecualian yuran pengajian* untuk jumlah baki yang tidak dibiayai oleh PTPTN.
 • Terbuka untuk para pelajar warganegara Malaysia di UNITAR College (Luar Negeri) dan Pusat Wilayah SAHAJA*.
 • Untuk para pelajar Prasiswazah sahaja (Konvensional atau Dalam Talian).
 • Semua pelajar MESTILAH memohon PTPTN di bawah skim ini dan Jumlah Kelayakan PTPTN mestilah di bawah Kategori B40 / M40 – Danasiswa SIFAR akan terbatal jika jumlah diterima di bawah PTPTN tidak termasuk di dalam kategori yang dinyatakan*.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

 • 100% pengecualian yuran pendaftaran untuk penginapan dan bayaran sewaan bulanan untuk hostel UNITAR College*.
 • Para pelajar dikehendaki untuk membayar RM50/sebulan untuk kos penyelenggaraan, pengangkutan dan utiliti.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

Pembiayaan ini disediakan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu para pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta dari segi kewangan.

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) yang mula berkuatkuasa pada 1 Julai 1997. PTPTN mula beroperasi pada 1 November 1997 di Bangunan Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights, Kuala Lumpur.

Fungsi PTPTN:

 • Menguruskan pinjaman untuk tujuan pendidikan tinggi dan mengutip bayaran balik pinjaman.
 • Menguruskan deposit dan menyediakan skim simpanan untuk tujuan pendidikan tinggi.
 • Melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberikan kepada PTPTN oleh mana-mana undang-undang bertulis.

Kelayakan

 • Warganegara Malaysia.
 • Tidak melebihi 45 tahun semasa tarikh permohonan.
 • Menerima surat tawaran daripada IPTS dan memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
 • Kursus yang dipilih oleh para pelajar mestilah mendapat kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan berdaftar dengan PTPTN.
 • Kursus yang dipilih mestilah mendapat Sijil Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan masih di dalam tempoh sah laku semasa tarikh permohonan.
 • Baki tempoh pengajian semasa permohonan mestilah melebihi 1 (satu) tahun.
 • Tidak menerima sebarang bentuk penajaan (sebagai contoh MARA atau JPA) atau biasiswa.
 • Telah membuka akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) sebelum memohon.

Kriteria Lain

 • Para pelajar yang telah menerima pembiayaan PTPTN di kolej /universiti terdahulu tetapi telah meninggalkan atau tidak tamat pengajian dikehendaki untuk menamatkan kontrak terdahulu dan membuat bayaran penuh kepada PTPTN sebelum menghantar permohonan baharu.

Nombor PIN Pemohonan PTPTN

 • Nombor PIN boleh dibeli secara dalam talian melalui laman sesawang PTPTN atau Bank Simpanan Malaysia (BSN) dengan RM5.00 (sah untuk 6 bulan SAHAJA). Sila simpan resit untuk tujuan log masuk ke laman sesawang.

Akaun SSPN Prime

 • Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) adalah sebuah skim simpanan yang direka khusus oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional untuk tujuan kewangan pendidikan tinggi.
 • Bermula 1 Januari 2012, para pelajar yang memohon pembiayaan PTPTN mestilah mempunyai akaun SSPN dengan jumlah simpanan minima sebanyak RM20.00. Akaun SSPN boleh dibuka menerusi laman sesawang PTPTN atau di Maybank, Bank Rakyat, Bank Islam, Agrobank atau mana-mana cawangan PTPTN untuk mendapatkan mendapatkan nombor akaun dengan kadar segera.

Permohonan-Permohonan Dalam Talian

 • Semua permohonan untuk pembiayaan PTPTN mestilah dilaksanakan secara dalam talian. Para pemohon mestilah memohon melalui Laman Sesawang Permohonan PTPTN Dalam Talian di http://www.ptptn.gov.my semasa tarikh buka dan tutup pemohonan. Para pemohon dikehendaki untuk mempunyai alamat e-mel (yahoo.com atau gmail.com) untuk tujuan surat-menyurat. Jika terdapat sebarang kesulitan untuk log masuk atau menetapkan semula kata laluan, sila hubungi:

Pusat Sehenti PTPTN:
Tingkat Bawah
Menara PTPTN, Blok D
Megan Avenue II
12, Jalan Yap Kwan Seng
50450 Kuala Lumpur
Khidmat Pelanggan PTPTN: +603- 2193 3000
Laman Sesawang Rasmi: http://www.ptptn.gov.my

Waktu Operasi:
8:30 AM – 5:00 PM (Isnin hingga Jumaat)
8:30 AM – 12:15 PM dan 2:45 PM – 5:00 PM (Jumaat)
Tutup Sabtu / Ahad / Cuti Umum

Jumlah Pembiayaan untuk Program Sepenuh Masa

ProgramJumlah Pembiayaan Setahun
Program AsasiRM3,400 – RM6,800*
DiplomaRM3,400 – RM8,00*
Ijazah Sarjana MudaRM6,800 – RM13,600*

Jumlah Pembiayaan untuk Program Separuh Masa

ProgramJumlah Pembiayaan Setahun
DiplomaRM5,050*
Ijazah Sarjana MudaRM5,470*

Pembayaran Semula Pembiayaan

  • Para peminjam adalah digalakkan untuk membuat bayaran semula tanpa menunggu Surat Tuntutan dikeluarkan. Tempoh masa jumlah pembayaran semula adalah berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diambil seperti berikut:
Jumlah PembiayaanTempoh Masa Pembayaran Semula
RM10,000 dan Ke Bawah60 Bulan (5 Tahun)*
RM10,001 – RM20,000120 Bulan (10 Tahun)*
RM20,001 – RM40,000180 Bulan (15 Tahun)*
RM40,001 dan Ke Atas240 Bulan (20 Tahun)*
 • Kos pentadbiran sebanyak 4% setahun akan dicaj pada tarikh pembayaran balik pinjaman sehingga 31 Disember 2003. Mulai 1 Januari 2004, kos pentadbiran dikurangkan kepada 3% setahun ke atas baki pinjaman bulanan.
 • Kos pentadbiran akan dikira 6 bulan selepas tamat pengajian atau penamatan pinjaman seperti yang dinyatakan dalam perjanjian yang ditandatangani. Tiada pengurangan diberikan dalam kos pentadbiran.
 • Permohonan penangguhan bayaran balik boleh dipertimbangkan bagi peminjam yang menyambung pelajaran atau yang belum bekerja. Walau bagaimanapun, kos pentadbiran akan dikenakan semasa tempoh penangguhan.
 • Kos pentadbiran akan dikecualikan jika pembayaran penuh pinjaman dalam tempoh 6 bulan.
 • Pengecualian pembayaran hanya akan dipertimbangkan untuk peminjam yang memperoleh ‘First Class Honours’ bagi pinjaman yang diluluskan sebelum 1 Julai 2005 SAHAJA melalui penyerahan permohonan pengecualian.

*Tertakluk pada Terma & Syarat.

 • Boleh digunakan untuk program konvensional dan dalam talian*.
 • Pemohon perlu membayar Yuran Pendaftaran dan Yuran Pentadbiran sebelum layak memohon Pengecualian ini.
ProgramYuran oleh MQA (RM)
Sijil / DiplomaRM240 (Ditanggung oleh UNITAR*)

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

 • 10% pengecualian yuran pengajian untuk program Sijil / Diploma konvensional dan dalam talian*.
 • Hanya untuk “Program Pertama” yang didaftar di UNITAR SAHAJA.
*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.
HANYA boleh digunakan kepada:
 • Warganegara Malaysia.
 • (Angkatan Tentera Malaysia) Semasa dan Bekas Tentera, pasangan, adik-beradik dan anak-anak.
Program Pengecualian Yuran Pengajian (RM)
Sijil, Asasi, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda (Konvensional) 20% diskaun yuran pengajian*
Diploma (Dalam Talian) 28% diskaun yuran pengajian*
Ijazah Sarjana Muda (Dalam Talian) 38% diskaun yuran pengajian*
Ijazah Sarjana (Dalam Talian) 38% diskaun yuran pengajian*
*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan
 • Pengecualian yuran pengajian sebanyak 10% untuk pelajar baharu yang memohon program konvensional dan dalam talian*.
 • Hanya kepada Pasangan, Anak-anak, dan Adik-beradik bagi:
  > Bekas Pelajar / Pekerja UNITAR
  (Universiti, Kolej & Pusat Wilayah)
  > Pelajar semasa UNITAR (Universiti, Kolej & Pusat Wilayah)
 • Pemohon dikehendaki menyediakan bukti bekerja di UNITAR dan sijil perkahwinan / kelahiran (untuk pasangan, anak-anak, dan adik-beradik).

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan

 • Diskaun Berkumpulan 10% daripada yuran pengajian apabila 3 pelajar mendaftar bersama untuk kemasukan yang sama*.
 • Hanya untuk pelajar Malaysia yang memohon untuk program konvensional atau dalam talian di UNITAR.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan

 • Program konvensional: Diskaun sehingga RM1,000* rujukan lebih daripada 5.
 • Program dalam talian: Diskaun sehingga RM700* rujukan lebih daripada 5.
 • Hanya pelajar Malaysia dan antarabangsa sama ada pelajar semasa atau alumni di UNITAR.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan

Biasiswa

 • Boleh digunakan untuk pelajar baru di Kampus UNITAR Kelana Jaya, Kolej UNITAR, dan Pusat Wilayah UNITAR.
 • Pelajar yang layak untuk pengecualian yuran sebanyak 80% dan ke bawah, WAJIB memohon PTPTN.
 • Pelajar PERLU mencapai dan mengekalkan keperluan akademik.
  – 70% dan ke bawah: Mengekalkan PNGK 2.5/tahun
  – 80% dan ke atas: mengekalkan PNGK 3.0/tahun
  – Mesti daftar sebagai Duta Pelajar UNITAR (menyumbang sekurang-kurangnya 60 jam/tahun)
Semua Program Asasi dan Diploma (Konvensional / Dalam Talian)
Gred (SPM/O-Levels dan setaraf) Kelayakan
7 As dan ke atas Diskaun sehingga 100% daripada jumlah yuran pengajian*
4 – 6 As* Diskaun sehingga 20% daripada jumlah yuran pengajian*
1 – 3 As* Diskaun sehingga 10% daripada jumlah yuran pengajian*
*Termasuk A+, A, A-. Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.
 • Pelajar yang layak untuk pengecualian yuran sebanyak 80% dan ke bawah, WAJIB memohon PTPTN.
 • Pelajar PERLU mencapai dan mengekalkan keperluan akademik.

  – 70% dan ke bawah: Mengekalkan PNGK 2.5/tahun
  – 80% dan ke atas: mengekalkan PNGK 3.0/tahun
  – Mesti daftar sebagai Duta Pelajar UNITAR (menyumbang sekurang-kurangnya 60 jam/tahun)

Pelajar baru yang memohon untuk Program Konvensional:

Semua Program Ijazah Sarjana Muda
STPM/STAMKelayakan
PNGK 3.70 / MumtazDiskaun sehingga 100% daripada jumlah yuran pengajian*
PNGK 3.50 / Jayyid JidanDiskaun sehingga 50% daripada jumlah yuran pengajian*
PNGK CGPA 3.0 / JayyidDiskaun sehingga 35% daripada jumlah yuran pengajian*
PNGK 2.5Diskaun sehingga 20% daripada jumlah yuran pengajian*
Semua Program Ijazah Sarjana Muda
UEC (6 Mata Pelajaran Terbaik)Kelayakan
6 MataDiskaun sehingga 100% daripada jumlah yuran pengajian*
10 MataDiskaun sehingga 50% daripada jumlah yuran pengajian*
20 MataDiskaun sehingga 35% daripada jumlah yuran pengajian*
24 MataDiskaun sehingga 20% daripada jumlah yuran pengajian*

 

Nota – A1: 1 mata, A2 : 2 mata, B3 : 3 mata, B4 : 4 mata, B5 : 5 mata, C6 : 6 mata


Semua Program Ijazah Sarjana Muda
A-Level (3 Mata Pelajaran Terbaik)SACE/AUSMAT/HSC/NSWICPU (6 Mata Pelajaran Terbaik)Kelayakan
15 MataATAR/TER 9090%Diskaun sehingga 100% daripada jumlah yuran pengajian*
13 MataATAR/TER 8080%Diskaun sehingga 50% daripada jumlah yuran pengajian*
11 MataATAR/TER 7070%Diskaun sehingga 35% daripada jumlah yuran pengajian*
9 MataATAR/TER 6060%Diskaun sehingga 20% daripada jumlah yuran pengajian*

Nota: A* = 6 Mata, A = 5 Mata, B = 4 Mata, C = 3 Mata, D = 2 Mata, E = 1 Mata. Jadual pengekalan gred kepada mata.


Pelajar baru yang memohon untuk Program Dalam Talian:

Pelajar baru yang memohon untuk Program Dalam Talian:
KemasukanKelayakan
STPM / STAMDiskaun 15% daripada jumlah yuran pengajian*
A-Level / SACE/ ICPU atau setara
UEC

Pelajar Pemindahan Luar ke UNITAR yang memohon untuk Program Konvensional/Program Dalam Talian:

KemasukanKelayakan
Asasi / MatrikulasiDiskaun 15% daripada jumlah yuran pengajian* untuk program Ijazah Sarjana Muda (Konvensional / Dalam Talian)
Diploma

 

Pelajar Prograsi di UNITAR yang memohon untuk Program Konvensional / Dalam Talian:

 • Peningkatan segera (kemasukan seterusnya): Diskaun 20% daripada jumlah yuran pengajian*
 • Alumni UNITAR: Diskaun 15% daripada jumlah yuran pengajian*
 • Boleh digunakan untuk peningkatan ke program Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Kedoktoran (Konvensional dan Dalam Talian).
 • TIDAK boleh digunakan untuk program PhD, Doctor of Business Administration, dan Doctor of Education.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan

Bantuan Kewangan & Biasiswa

Pelajar yang memerlukan bantuan kewangan boleh memohon untuk Dana Biasiswa & Pinjaman/Pembiayaan berikut:

Biasiswa UNITAR

Biasiswa I-Future untuk pelajar UNITAR

All Foundation & Diploma Programmes
Grade (SPM/O-Levels)Entitlement
10 AsUp to 100% fee waiver off total tuition fees.
9 AsUp to 90% fee waiver off total tuition fees.
8 AsUp to 80% fee waiver off total tuition fees.
7 AsUp to 70% fee waiver off total tuition fees.
6 AsUp to 60% fee waiver off total tuition fees.
5 AsUp to 50% fee waiver off total tuition fees.
4 AsUp to 20% fee waiver off total tuition fees.
1-3 AsUp to 10% fee waiver off total tuition fees.

* Inclusice of A+, A, A-

All Bachelor’s Degree Programmes
STPMEntitlement
CGPA 3.95Up to 100% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.5Up to 50% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.0Up to 35% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 2.5Up to 20% fee waiver off total tuition fees.
All Bachelor’s Degree Programmes
UEC (Best 6 Subjetcs)Entitlement
6 PointsUp to 100% fee waiver off total tuition fees.
10 PointsUp to 50% fee waiver off total tuition fees.
20 PointsUp to 35% fee waiver off total tuition fees.
24 PointsUp to 20% fee waiver off total tuition fees.

*Note – A1: 1 point, A2 : 2 points, B3 : 3 points, B4 : 4 points, B5 : 5 points, C6 : 6 points

All Bachelor’s Degree Programmes
Foundation/Diploma from Other InstitutesEntitlement
CGPA 3.95Up to 50% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.5Up to 40% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.0Up to 30% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 2.5Up to 20% fee waiver off total tuition fees.
All Bachelor’s Degree Programmes
A-Level (Best 3 Subjects)SACE/AUSMAT/HSC/NSWICPU (Best 6 Subjects)Entitlement
15 pointsATAR/TER 9090%Up to 100% fee waiver off total tuition fees.
13 pointsATAR/TER 8080%Up to 50% fee waiver off total tuition fees.
11 pointsATAR/TER 7070%Up to 30% fee waiver off total tuition fees.
9 pointsATAR/TER 6060%Up to 20% fee waiver off total tuition fees.

Bagi mereka yang layak, sila mohon disini

Lain – Lain Biasiswa

*Borang permohonan boleh dimuat turun dari pautan laman web masing-masing. Sila lengkapkan borang ini, lampirkan dokumen sokongan anda dan serahkan kepada badan masing-masing sebagai perincian dalam pautan laman web.

Bank Negara Malaysia

Ekonomi/ Perundangan/ Kewangan

Biasiswa Yang-Dipertuan Agong

Sains & Teknologi/ Ekonomi/ Perundangan

CIMB

Program diakreditasi MQA

JPA

Program diakreditasi MQA

Maxis

Program diakreditasi MQA

PNB

Perakaunan/ Sains Aktuari/ Ekonomi/ Kewangan/ Teknologi Maklumat/ Perundangan/ Pengurusan Risiko/ Hartanah/ Komunikasi/ Falsafah/ Politik

Shell

Kejuruteraan/ Sains/ Komersial

Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka

Program diakreditasi MQA

Top Glove

Kejuruteraan/ Perubatan/ Perundangan/ Kewangan/ Perniagaan/ Sains Aplikasi

Yayasan Hong Leong

Perakaunan/ Perundangan/ Pengurusan/ Perniagaan

Yayasan Khazanah

Program diakreditasi MQA

Yayasan Pahang

Program diakreditasi MQA

Yayasan Pendidikan Mara

Tidak ditentukan

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Kejuruteraan/ Kewangan/ Perakaunan/ Ekonomi/ Pemasaran/ Teknologi

Yayasan Sabah

Program diakreditasi MQA

Yayasan Sarawak

Program diakreditasi MQA

Yayasan Selangor

Program diakreditasi MQA

Yayasan Sime Darby

Program diakreditasi MQA

Yayasan Terengganu

Program diakreditasi MQA

Yayasan TM

Berkaitan dengan perniagaan kumpulan TM

Yayasan TNB

Kejuruteraan/ Kewangan/ Teknologi Maklumat/ Sains Komputer/ Perakaunan/ Pengurusan Perniagaan

Yayasan Wilayah Persekutuan

Program Sarjana Muda diakreditasi MQA

Bantuan Kewangan

Sila rujuk senarai berikut untuk Bantuan Kewangan (Pinjaman/Pembiayaan) yang boleh dipohon oleh pelajar UNITAR:

Pembiayaan Pendidikan-i AFFIN

Pembiayaan Pendidikan-i AFFIN adalah skim patuh Shariah yang direka untuk individu yang layak dari Universiti-universiti dan Kolej-kolej terpilih yang diluluskan oleh Bank. Berdasarkan konsep Ijarah, pembiayaan ini akan menanggung program pendidikan pelajar tersebut.

Pinjaman Yayasan (Negeri)

Badan Yayasan adalah organisasi bukan untung yang menyediakan dana dan sokongan kepada entiti lain atau organisasi amal. Kebanyakan mereka memberi pinjaman pelajaran kepada pelajar yang layak. Sila rujuk kepada Negeri dimana anda dilahirkan/bermastautin kerana terma dan syarat bagi setiap Negeri berbeza.

*Terma dan Syarat adalah tertakluk kepada bantuan kewangan dan biasiswa dari UNITAR
*UNITAR berhak mengubah terma dan syarat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kenapa UNITAR?

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN
 • Diiktiraf secara konsisten sebagai salah satu institusi terkemuka dalam kategori Pendidikan & Pembelajaran dengan undian orang ramai dalam Anugerah Putra Brand.
 • Diiktiraf oleh Perkhidmatan Akreditasi untuk Sekolah, Kolej dan Universiti Antarabangsa (ASIC) untuk Jaminan dan Peningkatan Kualiti, Kebajikan Pelajar, Pemasaran dan Pengambilan, Pembelajaran dan Pengajaran; Penyampaian kursus, Sumber Pengurusan dan Kakitangan dan Premis dan Kesihatan & Keselamatan.
 • Pilihan Utama Majikan oleh Talentbank.
 • Dianugerahkan Rating QS 5 BINTANG dalam Pengajaran, Kebolehkerjaan, Pendidikan dalam Talian, Perakaunan & Kewangan dan Keterlibatan.
KEMAMPUAN
 • PTPTN, biasiswa, bantuan tanpa yuran, ZAKAT, HRDF, KWSP, dan pelbagai bantuan kewangan disediakan.
UNITAR C.A.R.E
 • Kami memastikan pelajar dilengkapi dengan kemahiran berkenaan: Kolaboratif, Adaptif, Reflektif dan Keusahawanan.

Pertanyaan Mengenai Bantuan Kewangan!

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.