Doktor Falsafah (PhD) Pengurusan

Kedoktoran (PhD)
9 Semester / 3 Tahun
Petaling Jaya (Main)
Pengeluaran EPF Disediakan
From
RM 917.00per
month
RM 33,000.00 total fee
Price listed above is applicable to local students only

Mengapa Kursus ini

Program Ijazah Doktor Falsafah Pengurusan mempersiapkan pengamal dan penyelidik yang kompeten dengan asas yang kukuh dalam Pengurusan yang dapat memupuk penyelidikan dan membangunkan pengetahuan baru dalam bidang tertentu. Melalui kerja penyelidikan yang diselia, pelajar kedoktoran dilengkapi dengan pengetahuan mendalam mengenai Pengurusan dan pemahaman yang fokus dalam bidang kepakaran yang dipilih. Ijazah Doktor Falsafah Pengurusan ini membuka laluan kerjaya yang pelbagai, tidak terhad kepada bidang akademik, tetapi juga untuk kemajuan dalam sektor korporat dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC).
Price listed above is applicable to local students only
MOHE/MQA:
[R/345/8/0487(MQA/FA3741)10/27]

Mohon Sekarang

Kaunselor pelajar kami sedia membantu anda!

Lengkapkan borang di bawah;
tidak sampai satu minit.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
Tertakluk kepada terma & syarat
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Maklumat Kursus

 • Ijazah Sarjana dalam Perniagaan (Tahap 7, MQF) atau dalam disiplin lain yang berkaitan dan diiktiraf oleh Senat Universiti; ATAU
 • Ijazah Sarjana (Tahap 7, MQF) dalam bidang tidak berkaitan seperti yang diterima oleh Senat HEP, tanpa pengalaman kerja yang relevan, tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat; ATAU
 • Sebarang kelayakan lain setaraf dengan Ijazah Sarjana yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
 • Calon cemerlang dalam Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) diberi kemasukan secara langsung ke program Ijazah Doktor Falsafah (Tahap 8, MQF) dengan syarat berikut:

1. Calon mempunyai Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama atau kelayakan setaraf dengannya; ATAU
2. Calon memperoleh minima PNGK 3.67 atau setaraf dengannya daripada akademik atau teknikal dan program Pendidikan Vokasional dan Latihan (TVET); DAN
3. Dinilai daripada penilaian dalaman yang ketat oleh UNITAR; DAN
4. Diluluskan oleh Senat UNITAR dan diterima sebagai calon program Ijazah Doktor Falsafah (Tahap 8, MQF). Pelajar mestilah menunjukkan kemajuan yang bersesuaian semasa tempoh pencalonan

DAN


Kertas cadangan sebanyak 500 patah perkataan dalam Bahasa Inggeris mesti dihantar bersama dokumen relevan yang diperlukan untuk kemasukan ke Universiti pada hari pendaftaran.
Nota:
1. Penilaian yang ketat untuk menilai kesesuaian calon bagi program melalui pernyataan tujuan, temu duga dan keadah lain yang meliputi kriteria di bawah:

 • Menunjukkan pengalaman perniagaan yang banyak, dan telah menyandang tanggungjawab pengurusan yang signifikan.
 • Bukti pencapaian dalam kehidupan profesional. Sebagai contoh, konsisten dalam memberikan prestasi yang terbaik di peringkat atasan, kemajuan kerjaya yang konsisten dan sebarang impak yang anda berikan kepada organisasi.
 • Kemahiran profesional yang dimiliki, sebagai contoh kerja berkumpulan, kepimpinan, penyelesaian masalah, perundingan dan kemahiran menganalisis.
 • Bagaimana anda akan menyumbang kepada kelas dan apakah pengalaman yang anda boleh berikan kepada institusi (Universiti Lancaster, 2021)

2. Dari segi pengalaman, dibenarkan pengalaman kumulatif sebelum memohon kelayakan yang diperlukan pada peringkat pengajian tertentu. Bagimanapun, pengalaman tersebut mestilah relevan dengan peringkat dan kandungan pengajian.
3. Kursus prasyarat mesti melengkapkan pelajar dengan pengetahuan perniagaan yang diperlukan (menguruskan manusia, menguruskan sumber kewangan, memahami pelanggan, memahami persekitaran dan pelan strategik) pada satu peringkat pengajian yang lebih rendah daripada peringkat program.


KEPERLUAN BAHASA INGGERIS

Pelajar Antarabangsa

1. Skor minima 6.5 dalam IELTS ATAU
2. Skor minima 600 dalam TOEFL ATAU setaraf dengannya.

Pelajar Tempatan

1. Kredit Bahasa Inggeris dalam SPM; ATAU
2. Lulus penilaian dalaman (peperiksaan lisan) yang ditetapkan oleh Universiti, dengan minima Gred C. Panel penilaian termasuk dua ahli kanan fakulti / sekolah dan wakil Jabatan Bahasa Inggeris dari Fakulti Pendidikan dan Kemanusiaan (FEH) atau jabatan lain yang relevan. Panel dilantik oleh Dekan / Pengarah Fakulti / Sekolah / Pusat berkenaan.

 

Pelajar Tempatan dan Antarabangsa

1. Program Ijazah Sarjana dilaksanakan dalam Bahasa inggeris sebagai medium arahan. Bukti akan diperoleh daripada institusi yang berkenaan.


Tahun Pertama

 • Advanced Research Methodology
 • Proposal and Thesis Writing
 • Advanced Qualitative Analysis Techniques
 • Advanced Research Ethics
 • Seminar on Current Issues in Management
 • Advanced Quantitative Analysis
 • Proposal Preparation 1
 • Proposal Submission
 • Colloquium 1
Tahun Kedua
 • Review of Literature 1
 • Review of Literature 2
 • Proposal Defense
 • Pilot / Preliminary Study
 • Data Collection
 • Data Analysis
 • Colloquium 2
Tahun Ketiga
 • Thesis Writing and Review of Thesis
 • Colloquium 3
 • Submission of Thesis & Final Defense

 • Ketua Pegawai Eksekutif
 • Pengarah Penganalisa Dasar
 • Perunding Pengurusan
 • Pengarah Strategik
 • Penganalisis Penyelidikan Pasaran
 • Pengarah Pembangunan Perniagaan
 • Penganalisis Kuantitatif

Hasil Pembelajaran Program (PLO) program ini adalah untuk menyediakan graduan yang mampu:

 1. Termasuk dan tidak terhad kepada pengurusan yang pelbagai, budaya organisasi, perubahan pengurusan dan pembangunan organisasi.
 2. Semua aspek dalam Pengurusan Sumber Manusia termasuk pengurusan bakat, sesi libat urus para pekerja dan motivasi termasuk kepuasan kerja.
 3. Merangkumi skop pemasaran yang luas termasuk tingkah laku pelanggan, pemasaran digital dan keberkesanan strategi dan taktik pemasaran.
 4. Termasuk dasar/polisi kualiti, jangkaan kualiti dan perkhidmatan penghantaran, jaminan kualiti dan kawalan kualiti.
 5. Proses yang melibatkan perekaan, pelancaran, pengurusan dan mengekalkan perniagaan baru. 
 6. Pendekatan multidisiplin dengan menggunakan maklumat yang boleh merealisasikan objektif organisasi.

Download Brochure

Hidden
Terms and conditions apply.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

Hidden
Terms and conditions apply.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.