Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kepujian) – Dalam Talian

Ijazah Sarjana Muda
9 Semester / 3 Tahun
Atas Talian
100% PTPTN Disediakan
From
RM 667.00per
month
RM 24,000.00 total fee

Mengapa Kursus ini

Program Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kepujian) kami direka untuk melahirkan ahli psikologi yang berfokus secara profesional dan berorientasikan psikologi yang bersedia menangani keperluan intelektual, emosi, sosial dan psikologi individu. Lulusan program ini dipersiapkan untuk menyelaras sumber tempat kerja dan komuniti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Ia juga membantu mereka memperoleh pengetahuan, kemahiran, kebolehan dan tingkah laku yang diperlukan sebagai seorang ahli psikologi. Di UNITAR, pelajar akan dilatih dalam empat aspek: teori, penyelidikan, projek berasaskan industri, dan latihan industri.
MOHE/MQA:
[N-DL/311/6/0117 (MQA/PA 13962) 12/27]

Request Info

Our education counsellors are ready to help you!

Complete the form below;
it takes less than a minute.

Mohon Sekarang

Kaunselor pelajar kami sedia membantu anda!

Lengkapkan borang di bawah;
tidak sampai satu minit.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
Terms and conditions apply.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Maklumat Kursus

 • STPM atau setarafnya, dengan minima Gred C (PNG 2.00) dalam mana–mana dua (2) subjek dengan kredit dalam Matematik dan Sains dalam SPM; ATAU
 • Matrikulasi / Asasi atau setaraf dengannya, dengan Purata Nilai Gred Kumulatif minima (PNGK) 2.00 dengan kredit dalam Matematik dan Sains dalam SPM; ATAU
 • Diploma dalam bidang Psikologi dengan PNGK minima 2.00; ATAU
 • Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan PNGK minima 2.50 dalam bidang yang berkaitan tertakluk kepada kelulusan Senat dan kredit dalam Bahasa Inggeris dalam SPM atau setaraf dengannya dan WAJIB mengikuti program kursus intensif jangka pendek; ATAU
 • Lulus DKM / DLKM / DVM dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 DAN mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan dan WAJIB mengikuti kursus persediaan; ATAU
 • Kelayakan, pengalaman dan keperluan lain yang relevan atau setara yang diterima oleh Senat UNITAR / pihak berkuasa yang berwibawa di Malaysia; ATAU

Syarat kemasukan ke program Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Pemohon mestilah/mempunyai:
1. Warganegara Malaysia; DAN
2. Calon hendaklah berumur lebih dari 21 tahun pada tahun permohonan;
3. Pengalaman kerja yang relevan / Pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu; DAN
4. Lulus Penilaian APEL

 

KEPERLUAN BAHASA INGGERIS

Pelajar Antarabangsa

1. Skor minima 5.0 dalam IELTS ATAU
2. Skor minima 500 dalam TOEFL ATAU setaraf dengannya.

 

Pelajar Tempatan

Dikecualikan daripada kursus Bahasa Inggeris universiti
1. Lulus dengan cemerlang dalam Bahasa Inggeris SPM / SPMV
2. MUET Band 4, 5 dan 6
3. Lulus kursus Bahasa Inggeris di institusi terdahulu
Perlu mengambil kursus persediaan Bahasa Inggeris 2
1. Kedit dalam Bahasa Inggeris SPM
2. MUET Band 1, 2 dan 3
Perlu mengambil kursus persediaan Bahasa Inggeris 1 dan 2
1. Tiada kredit dalam Bahasa Inggeris SPM / SPMV

 

Modul Teras Disiplin
 • Introduction to Psychology
 • Professional Ethics and Conduct in Psychology
 • Developmental Psychology
 • Theory of Personality
 • Motivation and Emotion
 • Abnormal Psychology
 • Cognitive Psychology
 • Behaviour Modification
 • Fundamentals of Guidance and Counselling
 • Introduction to Industrial and Organisational Psychology
 • Statistics for Social Sciences
 • Psychological Testing and Evaluation
 • Psychology of Learning
 • Introduction to Positive Psychology
 • Sociology of Deviance
 • Managing Child Behaviour
 • Research Methods
 • Social Psychology
 • Introduction to Physiological Psychology
 • Elective I
 • Elective II
 • Elective III
 • Elective IV
 • Project Paper
 • Internship

 

Modul Teras Universiti
 • English for Academic Purposes
 • Business Communication

 

Modul MPU
 • Hubungan Etnik / Pengajian Malaysia 3(Int)
 • TITAS / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Int)
 • Design Thinking / Bahasa Kebangsaan A
 • Entrepreneurship
 • Recreational Event Planning

 

Modul Teras
 • Interpersonal and Communication Skills for Social Sciences
 • English for Academic Purposes
 • Business Communication
 • Psychosociology for Social Sciences

 

Elektif
 • Principles of Management
 • Organisational Behaviour
 • Human Resource Management
 • Introduction to Learning Disabilities
 • Social Psychology of New Media
 • Intercultural Communication
 • Social and Emotional Development of Young Children
 • Fundamentals of Group Work
 • Theories of Counselling

 

 • Pegawai Sumber Manusia 
 • Pegawai Perhubungan Awam 
 • Pegawai Psikologi 
 • Pegawai Kerja Sosial 
 • Pegawai Kebajikan & Pemulihan 
 • Pegawai Pentadbiran 
 • Pakar Motivasi
 • Penyelidik

Download Brochure

Terms and conditions apply.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.