Bantuan Kewangan & Biasiswa untuk para pelajar di UNITAR

Bantuan Kewangan & Biasiswa

Pelajar UNITAR mempunyai akses ke pelbagai Bantuan Kewangan dan Biasiswa untuk membantu pendidikan mereka.

Bantuan Kewangan

Sila rujuk senarai Bantuan Kewangan (Pinjaman/Pembiayaan) yang disediakan untuk pelajar UNITAR.

 • 50% pengecualian yuran pengajian untuk jumlah baki yang tidak dibiayai oleh PTPTN*.
 • Terbuka kepada para pelajar warganegara Malaysia di Kampus Kelana Jaya SAHAJA*.
 • Untuk para pelajar Prasiswazah sahaja (Konvensional atau Dalam Talian).
 • Semua pelajar MESTILAH memohon PTPTN di bawah skim ini dan Jumlah Kelayakan PTPTN mestilah di bawah Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Kategori B40 – Danasiswa Istimewa (STR & Kategori B40) akan terbatal jika jumlah diterima di bawah PTPTN tidak termasuk di dalam kategori yang dinyatakan*.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

 • 100% pengecualian yuran pengajian* untuk jumlah baki yang tidak dibiayai oleh PTPTN.
 • Terbuka untuk para pelajar warganegara Malaysia di UNITAR College (Luar Negeri) dan Pusat Wilayah SAHAJA*.
 • Untuk para pelajar Prasiswazah sahaja (Konvensional atau Dalam Talian).
 • Semua pelajar MESTILAH memohon PTPTN di bawah skim ini dan Jumlah Kelayakan PTPTN mestilah di bawah Kategori B40 / M40 – Danasiswa SIFAR akan terbatal jika jumlah diterima di bawah PTPTN tidak termasuk di dalam kategori yang dinyatakan*.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

 • Terbuka kepada para pelajar warganegara Malaysia di bawah Kategori M40 yang memohon program Ijazah Sarjana Muda UNITAR dan program Diploma dalam talian SAHAJA*.
 • Pemohon dikehendaki untuk menghantar:
  – Penyata sumber kewangan / penyata gaji (3 bulan terkini)
  – Rayuan kewangan
 • Pemohon MESTILAH memohon PTPTN untuk layak menerima diskaun istimewa ini.
 • Diskaun ini TERHAD kepada 100 pelajar terawal SAHAJA.
*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

Pembiayaan ini disediakan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu para pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta dari segi kewangan.

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) yang mula berkuatkuasa pada 1 Julai 1997. PTPTN mula beroperasi pada 1 November 1997 di Bangunan Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights, Kuala Lumpur.

Fungsi PTPTN:

 • Menguruskan pinjaman untuk tujuan pendidikan tinggi dan mengutip bayaran balik pinjaman.
 • Menguruskan deposit dan menyediakan skim simpanan untuk tujuan pendidikan tinggi.
 • Melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberikan kepada PTPTN oleh mana-mana undang-undang bertulis.

Kelayakan

 • Warganegara Malaysia.
 • Tidak melebihi 45 tahun semasa tarikh permohonan.
 • Menerima surat tawaran daripada IPTS dan memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
 • Kursus yang dipilih oleh para pelajar mestilah mendapat kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan berdaftar dengan PTPTN.
 • Kursus yang dipilih mestilah mendapat Sijil Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan masih di dalam tempoh sah laku semasa tarikh permohonan.
 • Baki tempoh pengajian semasa permohonan mestilah melebihi 1 (satu) tahun.
 • Tidak menerima sebarang bentuk penajaan (sebagai contoh MARA atau JPA) atau biasiswa.
 • Telah membuka akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) sebelum memohon.

Kriteria Lain

Para pelajar yang telah menerima pembiayaan PTPTN di kolej /universiti terdahulu tetapi telah meninggalkan atau tidak tamat pengajian dikehendaki untuk menamatkan kontrak terdahulu dan membuat bayaran penuh kepada PTPTN sebelum menghantar permohonan baharu.

Nombor PIN Pemohonan PTPTN

Nombor PIN boleh dibeli secara dalam talian melalui laman sesawang PTPTN atau Bank Simpanan Malaysia (BSN) dengan RM5.00 (sah untuk 6 bulan SAHAJA). Sila simpan resit untuk tujuan log masuk ke laman sesawang.

Akaun SSPN Prime

Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) adalah sebuah skim simpanan yang direka khusus oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional untuk tujuan kewangan pendidikan tinggi.

Bermula 1 Januari 2012, para pelajar yang memohon pembiayaan PTPTN mestilah mempunyai akaun SSPN dengan jumlah simpanan minima sebanyak RM20.00. Akaun SSPN boleh dibuka menerusi laman sesawang PTPTN atau di Maybank, Bank Rakyat, Bank Islam, Agrobank atau mana-mana cawangan PTPTN untuk mendapatkan mendapatkan nombor akaun dengan kadar segera.

Permohonan-Permohonan Dalam Talian

Semua permohonan untuk pembiayaan PTPTN mestilah dilaksanakan secara dalam talian. Para pemohon mestilah memohon melalui Laman Sesawang Permohonan PTPTN Dalam Talian di http://www.ptptn.gov.my semasa tarikh buka dan tutup pemohonan. Para pemohon dikehendaki untuk mempunyai alamat e-mel (yahoo.com atau gmail.com) untuk tujuan surat-menyurat. Jika terdapat sebarang kesulitan untuk log masuk atau menetapkan semula kata laluan, sila hubungi:

Pusat Sehenti PTPTN:
Tingkat Bawah
Menara PTPTN, Blok D
Megan Avenue II
12, Jalan Yap Kwan Seng
50450 Kuala Lumpur
Khidmat Pelanggan PTPTN: +603- 2193 3000
Laman Sesawang Rasmi: http://www.ptptn.gov.my

Waktu Operasi:
8:30 AM – 5:00 PM (Isnin hingga Jumaat)
8:30 AM – 12:15 PM dan 2:45 PM – 5:00 PM (Jumaat)
Tutup Sabtu / Ahad / Cuti Umum

Jumlah Pembiayaan untuk Program Sepenuh Masa

ProgramJumlah Pembiayaan Setahun
Program AsasiRM3,400 – RM6,800*
DiplomaRM3,400 – RM8,00*
Ijazah Sarjana MudaRM6,800 – RM13,600*

Jumlah Pembiayaan untuk Program Separuh Masa

ProgramJumlah Pembiayaan Setahun
DiplomaRM5,050*
Ijazah Sarjana MudaRM5,470*

Pembayaran Semula Pembiayaan

Para peminjam adalah digalakkan untuk membuat bayaran semula tanpa menunggu Surat Tuntutan dikeluarkan. Tempoh masa jumlah pembayaran semula adalah berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diambil seperti berikut:

Jumlah PembiayaanTempoh Masa Pembayaran Semula
RM10,000 dan Ke Bawah60 Bulan (5 Tahun)*
RM10,001 – RM20,000120 Bulan (10 Tahun)*
RM20,001 – RM40,000180 Bulan (15 Tahun)*
RM40,001 dan Ke Atas240 Bulan (20 Tahun)*
 • Kos pentadbiran sebanyak 4% setahun akan dicaj pada tarikh pembayaran balik pinjaman sehingga 31 Disember 2003. Mulai 1 Januari 2004, kos pentadbiran dikurangkan kepada 3% setahun ke atas baki pinjaman bulanan.
 • Kos pentadbiran akan dikira 6 bulan selepas tamat pengajian atau penamatan pinjaman seperti yang dinyatakan dalam perjanjian yang ditandatangani. Tiada pengurangan diberikan dalam kos pentadbiran.
 • Permohonan penangguhan bayaran balik boleh dipertimbangkan bagi peminjam yang menyambung pelajaran atau yang belum bekerja. Walau bagaimanapun, kos pentadbiran akan dikenakan semasa tempoh penangguhan.
 • Kos pentadbiran akan dikecualikan jika pembayaran penuh pinjaman dalam tempoh 6 bulan.
 • Pengecualian pembayaran hanya akan dipertimbangkan untuk peminjam yang memperoleh ‘First Class Honours’ bagi pinjaman yang diluluskan sebelum 1 Julai 2005 SAHAJA melalui penyerahan permohonan pengecualian.

*Tertakluk pada Terma & Syarat.

 • 100% pengecualian yuran pendaftaran untuk penginapan dan bayaran sewaan bulanan untuk hostel UNITAR College*.
 • Para pelajar dikehendaki untuk membayar RM50/sebulan untuk kos penyelenggaraan, pengangkutan dan utiliti.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

 • Terbuka kepada para pelajar warganegara Malaysia yang memohon program-program berikut:
Program Pengecualian Yuran Pengajian (RM)
Diploma Perakaunan (Dalam Talian) 10% diskaun yuran pengajian*
Ijazah Sarjana Muda Kewangan (Fintech) (Kepujian) (Konvensional & Dalam Talian) 10% diskaun yuran pengajian*
Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kemasukan APEL.Q) 14% diskaun yuran pengajian*
Doctor Pendidikan Pelajar Baharu: 19% diskaun yuran pengajian*

Alumni: 22% diskaun yuran pengajian*
*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.
 • RM2,000 pengecualian yuran pengajian* untuk para pelajar baharu yang memohon program Diploma Teknologi Maklumat (IT) (Konvensional atau Dalam Talian).
 • RM5,000 pengecualian yuran pengajian* untuk para pelajar baharu yang memohon program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Konvensional dan Dalam Talian).
 • Danasiswa Istimewa ini terbuka untuk para pelajar warganegara Malaysia di Kampus UNITAR Kelana Jaya atau Pusat Wilayah SAHAJA.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

  • Hanya terpakai untuk pelajar Malaysia yang memohon ke Kampus UNITAR Kelana Jaya SAHAJA.
  • Berikut adalah program-program yang berkenaan:
ProgramPengecualian Yuran Pengajian (RM)

Program Diploma:

• Rekaan Fesyen
• Reka Bentuk Animasi
• Reka bentuk dalaman

Pengecualian RM2,000*

Program Ijazah Sarjana Muda:

• Reka Bentuk Animasi dengan Seni Permainan
• Rekaan Fesyen dengan Pemasaran

Pengecualian RM3,000*
Semua Program Seni & Reka BentukLayak untuk mendapatkan 1 set Kit Seni Percuma

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

   • Boleh digunakan untuk program konvensional dan dalam talian*.
   • Pemohon perlu membayar Yuran Pendaftaran dan Yuran Pentadbiran sebelum layak memohon Pengecualian ini.
  ProgramYuran oleh MQA (RM)
  Sijil / DiplomaRM240 (Ditanggung oleh UNITAR*)
  Ijazah Sarjana MudaRM370 (Ditanggung oleh UNITAR*)
  Ijazah SarjanaRM560 (Ditanggung oleh UNITAR*)

  *Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

 • Pengecualian yuran pengajian 30% untuk program dalam talian Sarjana Pentadbiran Perniagaan*.
 • Hanya untuk pelajar Malaysia.
 • Pemohon MESTI memenuhi salah satu kriteria berikut untuk layak mendapat pengecualian ini:
 • > Ditamatkan perkhidmatan: Dikeluarkan oleh syarikat tanpa sebarang kesalahan sendiri. Surat pemecatan/notis diperlukan sebagai dokumen sokongan.
  > Menganggur: Tanpa kerja selama 3 bulan atau lebih. Penyata Caruman KWSP diperlukan untuk membuktikan tiada pendapatan kerja selama 3 bulan yang lepas.
*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.
 • Pengecualian yuran pengajian RM3,000 untuk Pelajar Baharu*.
 • Pengecualian yuran pengajian RM6,000 untuk Pelajar Progresif / Alumni*.
 • Danasiswa Istimewa ini hanya boleh digunakan untuk pelajar Malaysia yang memohon Ijazah Doktor Perniagaan (DBA) SAHAJA.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

 • Pengecualian yuran pengajian RM2,000 untuk Pelajar Progresif / Alumni* SAHAJA.
 • Hanya untuk pelajar Malaysia yang memohon untuk program PhD dalam Pengurusan Perniagaan, Teknologi Maklumat, Pengurusan, dan Pendidikan.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

 • 10% pengecualian yuran pengajian untuk program konvensional dan dalam talian*.
 • Hanya untuk “Program Pertama” yang didaftarkan di UNITAR SAHAJA.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

 • 10% pengecualian yuran pengajian untuk program Asasi / Sijil / Diploma konvensional dan dalam talian*.
 • Pengecualian yuran pengajian 20% untuk program Ijazah Sarjana Muda konvensional dan dalam talian*.
 • Hanya untuk “Program Pertama” yang didaftar di UNITAR SAHAJA.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.

HANYA terpakai kepada:

 • Warganegara Malaysia.
 • (Angkatan Tentera Malaysia) Semasa dan Bekas Tentera, pasangan, adik-beradik dan anak-anak.
ProgramPengecualian Yuran Pengajian (RM)
Sijil, Asasi, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda (Konvensional)20% diskaun yuran pengajian*
Diploma (Dalam Talian)28% diskaun yuran pengajian*
Ijazah Sarjana Muda (Dalam Talian)38% diskaun yuran pengajian*
Ijazah Sarjana (Dalam Talian)38% diskaun yuran pengajian*

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan

 • Pengecualian yuran pengajian sebanyak 10% untuk pelajar baharu yang memohon program konvensional dan dalam talian*.
 • Hanya kepada Pasangan, Anak-anak, dan Adik-beradik bagi:
  -Bekas Pelajar / Pekerja UNITAR (Universiti, Kolej & Pusat Wilayah)
  -Pelajar semasa UNITAR (Universiti, Kolej & Pusat Wilayah)
 • Pemohon dikehendaki menyediakan bukti bekerja di UNITAR dan sijil perkahwinan / kelahiran (untuk pasangan, anak-anak, dan adik-beradik).

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan

 • Diskaun Berkumpulan 10% daripada yuran pengajian apabila 3 pelajar mendaftar bersama untuk kemasukan yang sama*.
 • Hanya untuk pelajar Malaysia yang memohon untuk program konvensional atau dalam talian di UNITAR.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan

 • 30% pengecualian yuran pengajian* untuk pelajar berumur 60 tahun ke atas yang memohon untuk program konvensional atau dalam talian.
 • Diskaun ini TIDAK terpakai untuk program PhD, Doktor Pendidikan dan Doktor Pentadbiran Perniagaan.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan

 • Program konvensional: Diskaun sehingga RM1,000* rujukan lebih daripada 5.
 • Program dalam talian: Diskaun sehingga RM700* rujukan lebih daripada 5.
 • Hanya pelajar Malaysia dan antarabangsa sama ada pelajar semasa atau alumni di UNITAR.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan

Skim Pengeluaan Untuk Pendidikan Dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerjaan (KWSP) (Akaun II)

Skim ini memberi peluang kepada ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk mengeluarkan simpanan daripada Akaun 2 untuk menbiayai pendidikan di institusi dalam dan luar negara.

Bermula 2 April 2018, semua transaksi pengeluaran bagi pendidikan di institusi pengajian tinggi HANYA boleh dilakukan secara atas talian melalui i-Akaun.

Pengenalan

E-Pengeluaran ialah satu permohonan pengeluaran (KWSP) atas talian melalui laman web rasmi KWSP buat ahli-ahli yang mempunyai i-Akaun.

Siapa yang Layak untuk Memohon

 • Warganegara Malaysia
 • Belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan
 • Mempunyai simpanan di Akaun 2
 • Pengguna i-Akaun

5 Langkah Mudah Menggunakan e-Pengeluaran

 • Daftar/ Log masuk ke i-Akaun melalui laman web rasmi KWSP.
 • Pilih ‘Pengeluaran’. Klik ‘Permohonan Baru’ untuk memulakan transaksi.
 • Notifikasi akan dihantar melalui SMS kepada anda untuk pengesahan cap jari di kaunter KWSP (Sila tunggu notifikasi daripada KWSP untuk pengesahan cap jari)
 • Pergi ke mana-mana kaunter KWSP sebaik sahaja menerima notifikasi.
 • Bayaran akan dikredit ke akaun simpanan pemohon (TUNTUTAN/Akaun UNITAR)

Syarat-syarat e-Pengeluaran

 • Syarat pengeluaran pendidikan sedia ada masih sah. Sila rujuk laman web KWSP
 • Mempunyai i-Akaun
 • Ahli/ Tanggungan menyambung pengajian di Institusi Pengajian Tinggi yang mengambil bahagian dalam skim e-Pengeluaran
 • Ahli/ Tanggungan ingin meyelesaikan baki yuran pengajian kepada institusi yang memberi pinjaman dan institusi tersebut mengambil bahagian dalam skim e-Pengeluaran
 • Untuk mendapatkan kelulusan, pemohon dikehendaki mendapatkan pengesahan cap jari di kaunter KWSP
 • Bayaran dibuat melalui kredit langsung ke akaun simpanan ahli / akaun semasa atau akaun institusi
 • Ahli KWSP yang tidak menepati syarat-syarat e-Pengeluaran boleh menghantar permohonan mereka ke kaunter KWSP melalui pos

Nota:

Setelah menghantar borang permohonan secara dalam talian, sila e-mel ke kwsp@unitar.my dan nyatakan maklumat berkaitan pengeluaran anda. Maklumat yang diperlukan adalah seperti berikut:

 • Nama Ahli i-Akaun
 • Nama Pelajar
 • Nombor Matrik
 • Nombor Telefon
 • Jumlah Pengeluaran
 • Tujuan Permohonan Pengeluaran

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) menyediakan perlindungan keselamatan sosial melalui insurans sosial, termasuk faedah perubatan dan wang tunai, penyediaan alat bantu buatan dan pemulihan kepada pekerja untuk mengurangkan penderitaan dan memberikan jaminan kewangan dan perlindungan kepada keluarga. Ia biasa dikenali dalam Bahasa Melayu sebagai PERKESO atau Pertubuhan Keselamatan Sosial.

Salah satu manfaat yang disediakan oleh PERKESO bagi rakyat Malaysia adalah manfaat pendidikan, dalam bentuk pinjaman. Walaupun faedah ini dalam bentuk pinjaman, ia boleh diubah menjadi biasiswa jika anak memperoleh prestasi akademik yang sangat baik. Dana ini adalah untuk faedah anggota PERKESO / penyumbang dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada kanak-kanak yang bergantung kepada penerima faedah bulanan untuk:

 • Manfaat Orang dalam Tanggungan
 • Pencen mangsa atau anak-anak pekerja yang menerima faedah bulanan bagi kes Hilang Upaya Kekal atau Pencen Orang Tidak Upaya.

Kelayakan

Pemohon mestilah anak-anak pekerja yang menjadi penyumbang kepada skim insurans SOCSO, menerima Pencen atau mereka yang menerima pembayaran kerana penyumbang hilang upaya berkala atau kekal. Pemohon juga boleh terdiri daripada anak-anak penyumbang yang meninggal dunia semasa bekerja kerana kecederaan, atau meninggal dunia sebelum mencapai umur 55 tahun. Pemohon mestilah berumur di bawah 21 tahun, belum berkahwin pada masa permohonan dan mengikuti kursus ijazah, diploma atau sijil yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan. Pinjaman ini diberikan kepada murid-murid yang layak yang telah berjaya dalam peperiksaan mereka dan dimasukkan ke institut pengajian tinggi.

Golongan berikut tidak layak memohon pinjaman:

 • Adik beradik penyumbang
 • Pelajar Matrikulasi / Asas (Foundation) / pelajar biasiswa.

Perlindungan pinjaman

PERKESO menawarkan pinjaman pendidikan, dengan jumlah sehingga RM100,000, untuk anak-anak ahli penerima pencen ketidakupayaan bulanan.

Peminjam dikehendaki untuk membayar semula menerusi bayaran ansuran setelah tamat pengajian.

Bagaimana Untuk Memohon

Permohonan hendaklah dibuat dengan melengkapkan borang “Permohonan Pinjaman Pendidikan PERKESO” yang disediakan di pejabat PERKESO tempatan. Anda juga boleh lawati www.perkeso.gov.my untuk maklumat lanjut.

Biasiswa

Pelajar yang memerlukan bantuan kewangan boleh memohon Biasiswa / Pembiayaan Pinjaman berikut.

 • Boleh digunakan untuk pelajar baru di Kampus UNITAR Kelana Jaya, Kolej UNITAR, dan Pusat Wilayah UNITAR.
 • Pelajar yang layak untuk pengecualian yuran sebanyak 80% dan ke bawah, WAJIB memohon PTPTN.
 • Pelajar PERLU mencapai dan mengekalkan keperluan akademik.
  – 70% dan ke bawah: Mengekalkan PNGK 2.5/tahun
  – 80% dan ke atas: mengekalkan PNGK 3.0/tahun
  – Mesti daftar sebagai Duta Pelajar UNITAR (menyumbang sekurang-kurangnya 60 jam/tahun)
Semua Program Asasi dan Diploma (Konvensional / Dalam Talian)
Gred (SPM/O-Levels dan setaraf) Kelayakan
7 As dan ke atas Diskaun sehingga 100% daripada jumlah yuran pengajian*
4 – 6 As* Diskaun sehingga 20% daripada jumlah yuran pengajian*
1 – 3 As* Diskaun sehingga 10% daripada jumlah yuran pengajian*
*Termasuk A+, A, A-. Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan.
 • Boleh digunakan untuk pelajar baru di Kampus UNITAR Kelana Jaya, Kolej UNITAR, dan Pusat Wilayah UNITAR.
 • Pelajar yang layak untuk pengecualian yuran sebanyak 80% dan ke bawah, WAJIB memohon PTPTN.
 • Pelajar PERLU mencapai dan mengekalkan keperluan akademik.
  – 70% dan ke bawah: Mengekalkan PNGK 2.5/tahun
  – 80% dan ke atas: mengekalkan PNGK 3.0/tahun
  – Mesti daftar sebagai Duta Pelajar UNITAR (menyumbang sekurang-kurangnya 60 jam/tahun)
Pelajar baru yang memohon untuk Program Konvensional:
Semua Program Ijazah Sarjana Muda
STPM/STAM Kelayakan
PNGK 3.70 / Mumtaz Diskaun sehingga 100% daripada jumlah yuran pengajian*
PNGK 3.50 / Jayyid Jidan Diskaun sehingga 50% daripada jumlah yuran pengajian*
PNGK CGPA 3.0 / Jayyid Diskaun sehingga 35% daripada jumlah yuran pengajian*
PNGK 2.5 Diskaun sehingga 20% daripada jumlah yuran pengajian*
Semua Program Ijazah Sarjana Muda
UEC (6 Mata Pelajaran Terbaik) Kelayakan
6 Mata Diskaun sehingga 100% daripada jumlah yuran pengajian*
10 Mata Diskaun sehingga 50% daripada jumlah yuran pengajian*
20 Mata Diskaun sehingga 35% daripada jumlah yuran pengajian*
24 Mata Diskaun sehingga 20% daripada jumlah yuran pengajian*
  Nota – A1: 1 mata, A2 : 2 mata, B3 : 3 mata, B4 : 4 mata, B5 : 5 mata, C6 : 6 mata

Semua Program Ijazah Sarjana Muda
A-Level (3 Mata Pelajaran Terbaik) SACE/AUSMAT/HSC/NSW ICPU (6 Mata Pelajaran Terbaik) Kelayakan
15 Mata ATAR/TER 90 90% Diskaun sehingga 100% daripada jumlah yuran pengajian*
13 Mata ATAR/TER 80 80% Diskaun sehingga 50% daripada jumlah yuran pengajian*
11 Mata ATAR/TER 70 70% Diskaun sehingga 35% daripada jumlah yuran pengajian*
9 Mata ATAR/TER 60 60% Diskaun sehingga 20% daripada jumlah yuran pengajian*
Nota: A* = 6 Mata, A = 5 Mata, B = 4 Mata, C = 3 Mata, D = 2 Mata, E = 1 Mata. Jadual pengekalan gred kepada mata.

Pelajar baru yang memohon untuk Program Dalam Talian:
Pelajar baru yang memohon untuk Program Dalam Talian:
Kemasukan Kelayakan
STPM / STAM Diskaun 15% daripada jumlah yuran pengajian*
A-Level / SACE/ ICPU atau setara
UEC
Pelajar Pemindahan Luar ke UNITAR yang memohon untuk Program Konvensional/Program Dalam Talian:
Kemasukan Kelayakan
Asasi / Matrikulasi Diskaun 15% daripada jumlah yuran pengajian* untuk program Ijazah Sarjana Muda (Konvensional / Dalam Talian)
Diploma
  Pelajar Prograsi di UNITAR yang memohon untuk Program Konvensional / Dalam Talian:
 • Peningkatan segera (kemasukan seterusnya): Diskaun 20% daripada jumlah yuran pengajian*
 • Alumni UNITAR: Diskaun 15% daripada jumlah yuran pengajian*
 • Boleh digunakan untuk peningkatan ke program Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Kedoktoran (Konvensional dan Dalam Talian).
 • TIDAK boleh digunakan untuk program PhD, Doctor of Business Administration, dan Doctor of Education.
*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan
 • Pemain Kebangsaan: Pengecualian yuran pengajian sehingga 100%*
 • Pemain Negeri: Pengecualian yuran pengajian sehingga 50%*
 • Hanya untuk pelajar baru di kampus UNITAR Kelana Jaya SAHAJA.
 • Hanya untuk program Sarjana Muda SAHAJA.

*Tertakluk pada Terma dan Syarat. Untuk pengambilan pelajar sesi 2024 sahaja. Rujuk kaunselor pendidikan anda untuk semakan kelayakan

Bantuan Kewangan & Biasiswa

Pelajar yang memerlukan bantuan kewangan boleh memohon untuk Dana Biasiswa & Pinjaman/Pembiayaan berikut:

Biasiswa UNITAR

Biasiswa I-Future untuk pelajar UNITAR

All Foundation & Diploma Programmes
Grade (SPM/O-Levels)Entitlement
10 AsUp to 100% fee waiver off total tuition fees.
9 AsUp to 90% fee waiver off total tuition fees.
8 AsUp to 80% fee waiver off total tuition fees.
7 AsUp to 70% fee waiver off total tuition fees.
6 AsUp to 60% fee waiver off total tuition fees.
5 AsUp to 50% fee waiver off total tuition fees.
4 AsUp to 20% fee waiver off total tuition fees.
1-3 AsUp to 10% fee waiver off total tuition fees.

* Inclusice of A+, A, A-

All Bachelor’s Degree Programmes
STPMEntitlement
CGPA 3.95Up to 100% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.5Up to 50% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.0Up to 35% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 2.5Up to 20% fee waiver off total tuition fees.
All Bachelor’s Degree Programmes
UEC (Best 6 Subjetcs)Entitlement
6 PointsUp to 100% fee waiver off total tuition fees.
10 PointsUp to 50% fee waiver off total tuition fees.
20 PointsUp to 35% fee waiver off total tuition fees.
24 PointsUp to 20% fee waiver off total tuition fees.

*Note – A1: 1 point, A2 : 2 points, B3 : 3 points, B4 : 4 points, B5 : 5 points, C6 : 6 points

All Bachelor’s Degree Programmes
Foundation/Diploma from Other InstitutesEntitlement
CGPA 3.95Up to 50% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.5Up to 40% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 3.0Up to 30% fee waiver off total tuition fees.
CGPA 2.5Up to 20% fee waiver off total tuition fees.
All Bachelor’s Degree Programmes
A-Level (Best 3 Subjects)SACE/AUSMAT/HSC/NSWICPU (Best 6 Subjects)Entitlement
15 pointsATAR/TER 9090%Up to 100% fee waiver off total tuition fees.
13 pointsATAR/TER 8080%Up to 50% fee waiver off total tuition fees.
11 pointsATAR/TER 7070%Up to 30% fee waiver off total tuition fees.
9 pointsATAR/TER 6060%Up to 20% fee waiver off total tuition fees.

Bagi mereka yang layak, sila mohon disini

Lain – Lain Biasiswa

*Borang permohonan boleh dimuat turun dari pautan laman web masing-masing. Sila lengkapkan borang ini, lampirkan dokumen sokongan anda dan serahkan kepada badan masing-masing sebagai perincian dalam pautan laman web.

Bank Negara Malaysia

Ekonomi/ Perundangan/ Kewangan

Biasiswa Yang-Dipertuan Agong

Sains & Teknologi/ Ekonomi/ Perundangan

CIMB

Program diakreditasi MQA

JPA

Program diakreditasi MQA

Maxis

Program diakreditasi MQA

PNB

Perakaunan/ Sains Aktuari/ Ekonomi/ Kewangan/ Teknologi Maklumat/ Perundangan/ Pengurusan Risiko/ Hartanah/ Komunikasi/ Falsafah/ Politik

Shell

Kejuruteraan/ Sains/ Komersial

Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka

Program diakreditasi MQA

Top Glove

Kejuruteraan/ Perubatan/ Perundangan/ Kewangan/ Perniagaan/ Sains Aplikasi

Yayasan Hong Leong

Perakaunan/ Perundangan/ Pengurusan/ Perniagaan

Yayasan Khazanah

Program diakreditasi MQA

Yayasan Pahang

Program diakreditasi MQA

Yayasan Pendidikan Mara

Tidak ditentukan

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Kejuruteraan/ Kewangan/ Perakaunan/ Ekonomi/ Pemasaran/ Teknologi

Yayasan Sabah

Program diakreditasi MQA

Yayasan Sarawak

Program diakreditasi MQA

Yayasan Selangor

Program diakreditasi MQA

Yayasan Sime Darby

Program diakreditasi MQA

Yayasan Terengganu

Program diakreditasi MQA

Yayasan TM

Berkaitan dengan perniagaan kumpulan TM

Yayasan TNB

Kejuruteraan/ Kewangan/ Teknologi Maklumat/ Sains Komputer/ Perakaunan/ Pengurusan Perniagaan

Yayasan Wilayah Persekutuan

Program Sarjana Muda diakreditasi MQA

Bantuan Kewangan

Sila rujuk senarai berikut untuk Bantuan Kewangan (Pinjaman/Pembiayaan) yang boleh dipohon oleh pelajar UNITAR:

Pembiayaan Pendidikan-i AFFIN

Pembiayaan Pendidikan-i AFFIN adalah skim patuh Shariah yang direka untuk individu yang layak dari Universiti-universiti dan Kolej-kolej terpilih yang diluluskan oleh Bank. Berdasarkan konsep Ijarah, pembiayaan ini akan menanggung program pendidikan pelajar tersebut.

Pinjaman Yayasan (Negeri)

Badan Yayasan adalah organisasi bukan untung yang menyediakan dana dan sokongan kepada entiti lain atau organisasi amal. Kebanyakan mereka memberi pinjaman pelajaran kepada pelajar yang layak. Sila rujuk kepada Negeri dimana anda dilahirkan/bermastautin kerana terma dan syarat bagi setiap Negeri berbeza.

*Terma dan Syarat adalah tertakluk kepada bantuan kewangan dan biasiswa dari UNITAR
*UNITAR berhak mengubah terma dan syarat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kenapa UNITAR?

ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN
 • Diiktiraf secara konsisten sebagai salah satu institusi terkemuka dalam kategori Pendidikan & Pembelajaran dengan undian orang ramai dalam Anugerah Putra Brand.
 • Diiktiraf oleh Perkhidmatan Akreditasi untuk Sekolah, Kolej dan Universiti Antarabangsa (ASIC) untuk Jaminan dan Peningkatan Kualiti, Kebajikan Pelajar, Pemasaran dan Pengambilan, Pembelajaran dan Pengajaran; Penyampaian kursus, Sumber Pengurusan dan Kakitangan dan Premis dan Kesihatan & Keselamatan.
 • Pilihan Utama Majikan oleh Talentbank.
 • Dianugerahkan Rating QS 5 BINTANG dalam Pengajaran, Kebolehkerjaan, Pendidikan dalam Talian, Perakaunan & Kewangan dan Keterlibatan.
KEMAMPUAN
 • PTPTN, biasiswa, bantuan tanpa yuran, ZAKAT, HRDF, KWSP, dan pelbagai bantuan kewangan disediakan.
UNITAR C.A.R.E
 • Kami memastikan pelajar dilengkapi dengan kemahiran berkenaan: Kolaboratif, Adaptif, Reflektif dan Keusahawanan.

Pertanyaan Mengenai Bantuan Kewangan!

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.