Micro-Credential dalam Ijazah Sarjana Pendidikan (Kepimpinan Pendidikan & Pengurusan) – Dalam Talian

4 Semester / 1 Tahun 6 Bulan
Boleh Dituntut dari HRDF dan Pengeluaran KWSP juga dibolehkan
Daripada
RM 1,875.00
RM 13,600.00 jumlah yuran pengajian

Mengapa Kursus ini

Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan) membantu pelajar memperoleh asas yang kuat dalam pengurusan, teori dan penyelidikan pendidikan melalui kertas projek pada akhir kursus. Struktur kursus sesuai untuk mereka yang ingin mengembangkan pengetahuan dan kemahiran khusus dalam kepemimpinan pendidikan, penyelidikan dan bidang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengurusan pendidikan. Program ini membolehkan pelajar menilai dasar dan amalan alternatif, memahami teori dan model penilaian serta mengembangkan kemahiran penyelidikan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat utama dan penulisan akademik.

MOHE/MQA:
[R-DL/142/7/0007 (MQA/FA 1877) 04/22]

Request Info

Our education counsellors are ready to help you!

Complete the form below;
it takes less than a minute.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Maklumat Kursus

 • i. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) atau yang setaraf dengannya, dengan minima PNGK 2.50 seperti yang diterima oleh Senat Universiti; ATAU
 • ii. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) atau yang setaraf dengannya dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada minima lima (5) tahun pengalaman dalam bidang pendidikan;

KEPERLUAN BAHASA INGGERIS 

Pelajar antarabangsa
 • Skor minima 5.0 untuk IELTS OR
 • Skor minima 40 untuk TOEFL iBT ATAU yang setaraf dengannya 
Modul Teras Program

 • Philosophical Ideas in Education
 • Psychology of Learning and Instruction
 • Curriculum, Instruction and Assessment in Education.
 • Educational Research Methodology
 • Project Paper

Subjek Pengkhususan

 • Educational Leadership Management
 • Management of School Discipline
 • School Financial Management and Control
 • Educational Leadership and Management
 • School Effectiveness and Improvement
 • Education and the Law
 • Curriculum, Instructions and Assessment in Education

 • Guru Besar/Pengetua
 • Penolong Pengetua
 • Tutor / Pensyarah
 • Pengendali Pusat Pembelajaran
 • Penyelaras Instruksional
 • Pentadbir Pendidikan
 • Pendaftar
 • Penyelidik

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.