Micro-Credential dalam Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) – Dalam Talian

4 Semester / 1 Tahun 6 Bulan
Boleh Dituntut dari HRDF dan Pengeluaran KWSP juga dibolehkan

Mengapa Kursus ini

Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari lebih jauh apa yang diperlukan untuk berjaya membimbing dan mengajar anak-anak. Pelajar akan menganalisis dan melakukan penyelidikan kualitatif sebagai sebahagian daripada kursus ini dan belajar untuk menentukan faktor-faktor kritikal yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial dan intelektual kanak-kanak pada tahun awal perkembangan mereka. Di UNITAR, dengan modul lanjutan, program ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan mempraktikkan profesionalisme mereka melalui penglibatan dengan penyelidikan dan pemikiran semasa di tahun awal kanak-kanak.

MOHE/MQA:
[R-DL/143/7/0027 (MQA/FA 1873) 04/22]

Request Info

Our education counsellors are ready to help you!

Complete the form below;
it takes less than a minute.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Maklumat Kursus

 • i. Pendidikan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Kepujian) dengan PNGK minima 2.50; ATAU
 • ii. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang yang berkaitan dengan PNGK minima 2.50 seperti yang diterima oleh Senat Universiti DAN mesti mempunyai pengalaman kerja tiga (3) tahun di bidang pendidikan awal kanak-kanak; ATAU
 • iii. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dengan PNGK minima 2.50 seperti yang diterima oleh Senat Universiti dan Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak / mesti mempunyai empat (4) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak; ATAU
 • iv. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan PNGK di bawah 2.50 boleh diterima tertakluk kepada pengalaman bekerja lima (5) tahun di bidang pendidikan awal kanak-kanak dan penilaian dalaman yang ketat; ATAU
 • v. Ijazah Sarjana Muda dalam bidang ini atau bidang yang berkaitan atau setaraf dengan PNGK minima 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat;

ATAU

 • Calon tanpa kelayakan dalam bidang yang berkaitan atau pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan mesti menjalani kursus prasyarat yang sesuai yang ditentukan oleh PPT dan memenuhi PNGK minima berdasarkan (i) hingga (v).
 • vi. Syarat kemasukan untuk masuk ke program Sarjana (Tahap 7, MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Pemohon mestilah/mempunyai:

           1. Warganegara Malaysia; DAN
          2. Calon hendaklah berumur lebih dari 30 tahun pada tahun permohonan;
          3. Memiliki sekurang-kurangnya kelayakan STPM / Diploma / A- Level / setaraf;
          4. Pengalaman kerja yang relevan / Pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu; DAN
          5. Lulus Penilaian APEL

KEPERLUAN BAHASA INGGERIS

Pelajar Antarabangsa

1. Skor minima 6.0 untuk IELTS ATAU
2. Skor minima 600 untuk TOEFL ATAU setaraf dengannya.

Modul Teras Program

 • Philosophical Ideas in Education
 • Psychology of Learning and Instruction
 • Educational Research Methodology

Pendidikan Awal Kanak – Kanak

 • Modification of Learning Materials for Young Children
 • Young Children Assessment
 • Policies and Programs in Early Childhood Education
 • Theories and Practices in Early Childhood Education
 • Child Growth and Development
 • Family and Community Relation Childhood Education
 • Analyses and Design of Curriculum for Young Children
 • Project Paper

 • Guru Prasekolah
 • Pengarah Pusat jagaan Kanak-kanak
 • Pengendali Prasekolah
 • Perunding ECE
 • Guru Sekolah Rendah
 • Pembangun Kurikulum ECE
 • Penyelidik

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.