Micro-Credential dalam Sarjana Pentadbiran Perniagaan – Dalam Talian

3 Semester / 1 Tahun
Boleh Dituntut dari HRDF dan Pengeluaran KWSP juga dibolehkan

Mengapa Kursus ini

Program Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan direka untuk pelajar yang ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam menguruskan perniagaan dan kemampuan dalam memberikan prestasi yang baik kepada organisasi mereka. Ia juga merupakan platform bagi para pelajar untuk memperoleh pengetahuan dan mengasah kemahiran baharu untuk menghadapi perubahan ekonomi yang pantas. Selaras dengan permintaan dalam industri perniagaan yang meningkat dengan pesat, kursus kami akan mempersiapkan para pelajar dengan kecerdasan kompetitif dan strategi-strategi perniagaan sekaligus membentuk mereka dengan kemahiran yang tepat dalam pengurusan pemasaran untuk memenuhi keperluan industri perniagaan yang kompetitif.

MOHE/MQA:
[R-DL/340/7/0128 (MQA/FA1756)02/22]

Request Info

Our education counsellors are ready to help you!

Complete the form below;
it takes less than a minute.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Maklumat Kursus

  • i. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang ini atau bidang berkaitan dengan minima PNGK 2.50 atau setaraf dengannya yang diterima oleh Senat Universiti; ATAU
  • ii. Ijazah Sarjana Muda dalam bidang ini atau bidang berkaitan atau setaraf dengan minima PNGK 2.00 dan tidak memenuhi PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat; ATAU
  • Calon tanpa kelayakan dalam bidang berkaitan atau pengalaman kerja (minima 5 tahun) dalam bidang berkaitan mesti menjalani kursus prasyarat yang bersesuaian yang ditentukan oleh HEP dan memenuhi PNGK minima berdasarkan (i) hingga (ii).
  • iii. Syarat kemasukan ke program Sarjana (Level 7, MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Pemohon mestilah/mempunyai:

           1. Warganegara Malaysia; DAN
          2. Calon hendaklah berumur lebih dari 30 tahun pada tahun permohonan;
         3. Memiliki sekurang-kurangnya kelayakan STPM /Diploma / A-Level / setaraf;
         4. Pengalaman kerja yang relevan / Pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu; DAN
         5. Lulus penilaian APEL

KEPERLUAN BAHASA INGGERIS

Pelajar Antarabangsa

1. Skor minima 6.0 untuk IELTS ATAU
2. Skor minima 600 untuk TOEFL ATAU setaraf dengannya.

Modul Teras Program

 • Managing Organisation
 • Economics for Managers
 • Marketing Management
 • Strategic Human Resource Management
 • Accounting and Finance for Decision Making
 • Research Methodology
 • Competitive Intelligence and Asian Business Strategy
 • Project Paper

Elektif

Pengkhususan dalam Pengurusan

 • Organisational Development and Change Management
 • Project Management

Pengkhususan dalam Pemasaran

 • Consumer Behaviour and Market Intelligence
 • Marketing Communication and Branding Strategy

Pengkhususan dalam Kewangan

 • Cases of Asian Financial Strategy
 • Corporate Finance Strategy
 • Portfolio Management

Pengkhususan dalam Logistik dan Rantaian Bekalan

 • Supply Chain Management
 • Transportation and Logistics
 • Supply Chain Strategy

*Tertakluk kepada ketersediaan program

 • Pengurus Pemasaran
 • Pengurus Perubatan dan Perkhidmatan Kesihatan
 • Pengurus Kewangan
 • Pentadbir Pangkalan Data
 • Pengurus Operasi Perniagaan
 • Penyelidik dalam pelbagai bidang perniagaan di institusi swata atau awam
 • Akademik di institusi pengajian tinggi

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.