UPSI-UNITAR Ijazah Dual: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian)

Ijazah Sarjana Muda
3 Tahun
Petaling Jaya (Main)
100% PTPTN Disediakan
Daripada
RM 1,250.00sebulan
RM 48,000.00 jumlah yuran pengajian

Mengapa Kursus Ini?

Program Ijazah Dual UPSI-UNITAR Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL – Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) membolehlan pelajar untuk memperoleh dua anugerah – sebagai contoh; dua ijazah berasingan daripada Universiti Antarabangsa UNITAR (UNITAR) dan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) di bawah satu program.

Program ijazah dual ini membolehkan pelajar untuk meluaskan teknik pengajaran dan pengalaman pembelajaran di samping prospek kerjaya. Nikmati pengajian anda dalam persekitaran pembelajaran inovatif di universiti swasta yang menerima penarafan QS 5-Bintang dan universiti awam terkemuka yang menerima pengiktirafan Maktab Latihan Guru sejak 1922.

UNITAR juga menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di mana anda mempunyai pilihan untuk memilih daripada 4 spesialisasi yang tersedia: Bahasa Melayu, TESL, Matematik, dan Keperluan Khas.

MOHE/MQA:
(MQA/FA 10538)(R2/142/6/0014)(01/29)(MQA/FA 1704)

Mohon Sekarang

Kaunselor pelajar kami sedia membantu anda!

Lengkapkan borang di bawah;
tidak sampai satu minit.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Maklumat Kursus

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;
  DAN
 • Minimum Kredit 6C dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Matematik / Gred E dalam Matematik Tambahan;
  DAN
 • Kelayakan akademik: Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (Sijil Tamat Sekolah – HSC) atau Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau setaraf dengan sekurang-kurangnya 2.75 Purata Nilai Gred Kumulatif (CGPA) (mana-mana dua mata pelajaran) dan Gred C dalam Pengajian Am;
  ATAU
 • Lulus program Matrikulasi / Asasi dengan Purata Nilai Gred Kumulatif minimum 2.75;
  ATAU
 • Diploma atau kelayakan lain yang setaraf dengannya dengan sekurang-kurangnya 2.75 Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) yang dianggap setaraf dengannya daripada Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UNITAR / UPSI;
  ATAU
 • Bagi pemohon yang belum mencapai 2.75 PNGK kelayakan Akademik Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (Sijil Tamat Sekolah – HSC) atau Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau setaraf dengan sekurang-kurangnya 2.75 Purata Nilai Gred Kumulatif (CGPA) (mana-mana dua mata pelajaran) , mereka dibenarkan melalui satu semester pra program (semester sifar) dalam bentuk program penghubung, di mana mereka akan menjalani kursus untuk membolehkan mereka membangun, meningkatkan kemahiran dan meningkatkan pengetahuan, kecekapan dan kecekapan mereka ke arah mencapai standard yang setara dengan PNGK 2.75 setelah selesai.
 • Tiga kursus akan ditawarkan dalam program merapatkan ini: Kemahiran Membaca dan Menulis, Bahasa Inggeris untuk Komunikasi, Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Calon dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 2.75 Purata Nilai Gred Kumulatif (CGPA) selepas tamat ketiga-tiga kursus ini. Setiap kursus membawa nilai tiga jam kredit.
Syarat Khas untuk Sarjana Muda Pendidikan Dwi Ijazah (Kepujian)
 • Memenuhi keperluan universiti;
  DAN
 • Minimum 4B dalam Sijil Am Pelajaran (GCE) ‘O’ Tahap 1119 Bahasa Inggeris;
  ATAU
 • Gred A- dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Bahasa Inggeris;
  DAN
 • Band 4 dalam Malaysian University English Test (MUET) (Nota: Pemohon dengan markah yang lebih rendah daripada MUET Band 4 akan dibenarkan untuk mendaftar ke program MUET intensif yang dikendalikan oleh UNITAR. Setelah mereka mencapai Band 4 dalam MUET, mereka kemudiannya boleh mendaftar ke dwi-ijazah Sarjana Muda Pendidikan – program TESL);
  ATAU
 • Tahap Bahasa Inggeris B2 dalam Rangka Kerja Rujukan Eropah (CEFR);
  DAN
 • Minimum Kredit 6C / Gred E dalam SPM bagi Matematik / Matematik Tambahan;
  DAN
 • Tahap pencapaian minimum seperti yang ditentukan oleh Senat (UNITAR/UPSI) bagi Inventori Pemilihan Pendidik Malaysia (MEdSI);
  DAN
 • Lulus dalam peperiksaan khas dan temu duga;
  DAN
 • Calon yang berhasrat untuk memohon hendaklah sihat dari segi fizikal, tidak menghidap sebarang penyakit mental atau fizikal serta boleh mengikuti program pengajian

Modul Teras Program

• Psychology of Learning
• Introduction to Assessment in Education
• Learning Design
• Teacher-Parent Communication
• Foundations of Education
• Interpersonal and Communication Skills for Social Sciences
• Sociology in Education
• Management and Leadership in Education
• Curriculum Development
• Pedagogy in Education
• Counselling in Education
• Educational Technology
• Differentiated Instruction
• Introduction to Learning Disabilities
• Classroom and Behavioural Management
• Project Paper in Education
• Teaching Practicum

Modul Elektif Terbuka

• Elective 1
• Elective 2
• Elective 3
• Elective 4

Modul Teras Universiti

• English for Academic Purposes
• Research Methods
• Statistics in Social Sciences

Jurusan (TESL)

• English Grammar
• English Language Analysis
• Introduction to Reflective Practice
• Second Language Acquisition
• English Language Teaching Methodology
• Digital Language Teaching and Learning
• Classroom Discourse
• Language Assessment in Schools
• Analysing Language Classroom Practice
• Reflective Practice in ESL Classroom
• Materials Development for the Language Classroom
• Sociolinguistics for ESL Context

Modul MPU

• Falsafah dan Isu Semasa / Bahasa Komunikasi (Int)
• Penghayatan Etika dan Peradaban / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Int)
• Design Thinking / Bahasa Kebangsaan A
• Entrepreneurship
• Recreational Event Planning

 • Guru Sekolah Awam / Antarabangsa / Swasta
 • Pengajar Bahasa Inggeris
 • Usahawan Pendidikan (Penulis Buku, Mengendalikan dan Mengurus Pusat)
 • Penyedia Perkhidmatan Bahasa Inggeris

Pedagogi Pengajaran
Membangunkan kemahiran dalam kaedah pengajaran dan mengurus pendekatan pembelajaran yang berbeza terutamanya dalam bidang Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua.

Penyampaian, Komunikasi dan Bahasa
Membangunkan komunikasi interpersonal yang berkesan dan kemahiran persuasif.

Perancangan Pendidikan
Termasuk pembelajaran berasaskan hasil melalui reka bentuk dan pembangunan kurikulum.

Pemikiran Kritis
Kemahiran menyelesaikan masalah untuk penyelidikan, penulisan dan penyediaan pembentangan yang berkesan.

Pengurusan dan Kepimpinan
Meningkatkan keberkesanan Pendidik dalam peranan bimbingan dan penyelesaian isu.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.