Pelajar Malaysia

Keperluan Kemahiran Bahasa Inggeris Untuk Pelajar Malaysia

Program Ijazah Sarjana Muda UNITAR

Pelajar Malaysia yang mendaftar dalam program Ijazah Sarjana Muda UNITAR mesti memenuhi keperluan penguasaan Bahasa Inggeris berikut:

 • Pelajar yang mencapai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV tidak perlu mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan.
 • Pelajar yang mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan. (Sila rujuk jadual di bawah untuk tujuan penempatan.)
 • Pelajar yang tidak mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil Program Peningkatan Bahasa Inggeris sebelum mendaftar untuk kursus Fakulti mereka. (Penilaian dalaman boleh diatur dengan HOD Language and General Studies.)
 • Pelajar dari institusi yang berbeza dikehendaki memohon pengecualian jika mereka belajar kursus Bahasa Inggeris. (Pelajar digalakkan melampirkan sukatan pelajaran yang telah mereka ambil dalam institusi sebelum ini.)
SPMMUETPLACEMENT
B+ (3B)BAND 3BAHASA INGGERIS 3
B (4B), C+ (5C)BAND 2BAHASA INGGERIS 2
C (6C)BAND 1BAHASA INGGERIS 1
7D, 8E, 9GProgram Peningkatan Bahasa Inggeris

Program Asas (Foundation) dan Diploma

Pelajar Malaysia yang mendaftar masuk program Asas (Foundation) dan Diploma di UNITAR dikehendaki mengambil SEMUA kursus Bahasa Inggeris yang disenaraikan dalam struktur program masing-masing, bermula dengan Bahasa Inggeris 1 (Diploma) dan Kemahiran Mendengar dan Bercakap (Asas).

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran

Ijazah Sarjana Muda

 • Borang Pendaftaran yang di pra-dicetak
 • Keputusan asal SPM, STPM atau Tahap atau Sijil atau Diploma, transkrip akademik dan dokumen kelayakan akademik lain
 • MyKad asal dan fotokopi
 • Salinan MUET yang asal dan yang disahkan benar (jika ada)
 • Bayaran yuran minimum sebanyak RM520. Bayaran hendaklah dibuat dengan Tunai / Kad Kredit / CIMB Klik / Cek/ Bank Draf/ Wang Pos Kiriman Wang, dibayar kepada “UNITAR CAPITAL SDN BHD”
 • 3 gambar berukuran pasport

Pascasiswa (Postgraduate)

 • Borang Pendaftaran yang telah dipra-dicetak
 • Keputusan asal SPM, skrol Sarjana atau Master, transkrip akademik dan dokumen kelayakan akademik lain
 • MyKad asal dan fotokopi
 • Salinan MUET yang asal dan yang disahkan benar (jika ada)
 • Bayaran yuran minimum sebanyak RM520. Bayaran hendaklah dibuat oleh Tunai / Kad Kredit / CIMB Klik / Cek/ Bank Draf/ Wang Pos Kiriman Wang, dibayar kepada “UNITAR CAPITAL SDN BHD”
 • 3 gambar berukuran pasport

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.