Diploma Pascasiswazah Pendidikan (PGDE) – Dalam Talian

MOHE/MQA:
(R/145/7/0053) 02/25 (MQA/FA 4929)

Diploma Pascasiswazah
4 Semester / 1 Tahun 3 Bulan
Dalam Talian
Daripada
RM 563.33sebulan
RM 8,450.00 jumlah yuran pengajian

Mengapa Kursus ini

Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan ini direka untuk mereka yang telah menamatkan pengajian tinggi dan bercita-cita untuk menjadi pengajar profesional pada peringkat awal kanak-kanak, sekolah rendah, sekolah mengengah atau institusi pengajian tinggi. PDPP menyediakan kedua-dua pengajar berpengalaman dan baru dengan pelbagai persekitaran pendidikan yang mencabar. Di UNITAR, pelajar akan membina keupayaan untuk menjadi guru transformasi melalui asas teori dan keupayaan kritikal dalam membuat penilaian pedagogi dan keputusan, memberi kesan positif terhadap pengajaran dan pembelajaran

MOHE/MQA:
(R/145/7/0053) 02/25 (MQA/FA 4929)

Mohon Sekarang

Kaunselor pelajar kami sedia membantu anda!

Lengkapkan borang di bawah;
tidak sampai satu minit.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Maklumat Kursus

Syarat Kemasukan Program

Anda mesti memenuhi syarat berikut untuk dipertimbangkan untuk masuk ke Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah UNITAR:

 • Ijazah Sarjana Muda (tahap 6, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 atau yang setaraf dengannya seperti yang diterima oleh Senat UNITAR; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda atau setaraf, dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan.

Keperluan Bahasa Inggeris

Pelajar Antarabangsa
 • Skor minimum 5.0 dalam IELTS ATAU
 • Skor minimum 42 dalam TOEFL; ATAU setaraf dengannya

Tahun 1

 • Management of School Discipline
 • Teaching Methodology
 • Technology in Education
 • Philosophical Ideas in Education
 • Psychology of Learning and Instruction
 • Curriculum, Instructions and Assessment in Education

Tahun 2

 • Action Research
 • Teaching Practicum

 • • Guru Pra-Sekolah
 • Guru Sekolah Rendah / Sekolah Menengah
 • Pengetua
 • Tutor Persendirian di Rumah
 • Perunding Pendidikan
 • Guru Sekolah Rendah
 • Pembangun Kurikulum
 • Penyelidik

Hasil Pembelajaran Program (PLO) program ini adalah untuk menyediakan graduan yang mampu:

 1. Program ini menyasarkan untuk melahirkan pengamal pendidikan yang inklusif, yang dapat mengharungi cabaran di dalam bilik darjah abad ke-21 ini dengan mengaplikasikan kaedah pengajaran inovatif untuk menyokong para pelajar dan memupuk kerjasama.
 2. Refleksi kaedah pengajaran di dalam bilik darjah yang sistematik menyerlahkan ciri khas program pascasiswazah ini.

Muat Turun Risalah

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.