Ijazah Sarjana Pendidikan (Kepimpinan Pendidikan & Pengurusan)

Ijazah Sarjana
4 Semester / 1 Tahun 6 Bulan
Petaling Jaya (Main)
Pengeluaran EPF Disediakan
From
RM 1,333.33per
month
RM 24,000.00 total tuition fee
Price listed above is applicable to local students only

Mengapa Kursus ini

Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan) membantu pelajar memperoleh asas yang kuat dalam pengurusan, teori dan penyelidikan pendidikan melalui kertas projek pada akhir kursus. Struktur kursus sesuai untuk mereka yang ingin mengembangkan pengetahuan dan kemahiran khusus dalam kepemimpinan pendidikan, penyelidikan dan bidang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengurusan pendidikan. Program ini membolehkan pelajar menilai dasar dan amalan alternatif, memahami teori dan model penilaian serta mengembangkan kemahiran penyelidikan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat utama dan penulisan akademik.
Price listed above is applicable to local students only
MOHE/MQA:
(R2/142/7/0009) 04/27 (MQA/FA 1751)

Mohon Sekarang

Kaunselor pelajar kami sedia membantu anda!

Lengkapkan borang di bawah;
tidak sampai satu minit.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Maklumat Kursus

Syarat Kemasukan Program

Anda mesti memenuhi syarat berikut untuk dipertimbangkan untuk masuk ke Program Sarjana UNITAR:

 • Ijazah sarjana muda (Tahap 6, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 atau yang setaraf dengannya seperti yang diterima oleh Senat UNITAR; ATAU
 • Ijazah sarjana muda atau setaraf dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam pendidikan

Calon yang tidak mempunyai kelayakan dalam bidang berkaitan atau pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan hendaklah mengikuti kursus prasyarat yang bersesuaian yang ditentukan oleh PPT dan memenuhi PNGK minimum berdasarkan (i) hingga (ii).

KEPERLUAN BAHASA INGGERIS 

Pelajar antarabangsa
 • Skor minima 5.0 untuk IELTS ATAU
 • Skor minima 40 untuk TOEFL iBT ATAU yang setaraf dengannya 

Modul

 • Philosophical Ideas in Education
 • Psychology of Learning and Instruction
 • Educational Research Methodology
 • Curriculum, Instruction and Assessment in Education
 • Educational Leadership Management
 • Management of School Discipline
 • School Financial Management and Control
 • School Effectiveness and Improvement
 • Education and the Law
 • Project Paper
 • Guru Besar/Pengetua
 • Penolong Pengetua
 • Tutor / Pensyarah
 • Pengendali Pusat Pembelajaran
 • Penyelaras Instruksional
 • Pentadbir Pendidikan
 • Pendaftar
 • Penyelidik

Hasil Pembelajaran Program (PLO) program ini adalah untuk menyediakan graduan yang mampu:

 1. Konsep-konsep pengurusan dalam persekitaran yang sesuai.
 2. Perekaan sistem sekolah bagi penambahbaikan persekitaran fokus pembelajaran. 
 3. Perlembagaan Malaysia mengenai dasar-dasar dan peraturan.
 4. Merancang dan melaksana pelan kewangan, perakaunan dan laporan.
 5. Kaedah menangani isu termasuk teori-teori dalam pembentukan kelakuan.

Muat Turun Risalah

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.