Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua) – Dalam Talian

MOHE/MQA:
R2-(DL/145/7/0017) 04/27 (MQA/FA 1876)

Ijazah Sarjana
4 Semester / 1 Tahun 6 Bulan
Dalam Talian
Pengeluaran EPF Disediakan
Daripada
RM 755.56sebulan
RM 13,600.00 jumlah yuran pengajian

Mengapa Kursus ini

Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris
sebaga Bahasa Kedua) sangat sesuai bagi mereka yang ingin memperoleh pengetahuan khusus dalam mengajar Bahasa Inggeris kepada orang lain, di mana Bahasa Inggeris bukan bahasa ibunda mereka. Melalui modul yang ditawarkan, pelajar akan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip teras pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. Di UNITAR, program yang fleksibel dan unik ini dirancang untuk orang dewasa yang bekerja dengan jadual yang sibuk mempunyai kurikulum komprehensif dalam linguistik lanjutan dan komunikasi silang budaya.

MOHE/MQA:
R2-(DL/145/7/0017) 04/27 (MQA/FA 1876)

Mohon Sekarang

Kaunselor pelajar kami sedia membantu anda!

Lengkapkan borang di bawah;
tidak sampai satu minit.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Maklumat Kursus

Syarat Kemasukan Program

Anda mesti memenuhi syarat berikut untuk dipertimbangkan untuk masuk ke Program Sarjana UNITAR:

 

 • Ijazah sarjana muda (Tahap 6, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 atau yang setaraf dengannya seperti yang diterima oleh Senat UNITAR; ATAU

 • Ijazah sarjana muda atau setaraf dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam pendidikan; ATAU

Calon yang tidak mempunyai kelayakan dalam bidang berkaitan atau pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan hendaklah mengikuti kursus prasyarat yang bersesuaian yang ditentukan oleh PPT dan memenuhi PNGK minimum berdasarkan (i) hingga (ii).

KEPERLUAN BAHASA INGGERIS

Pelajar Antarabangsa 
 • Skor minima 5.0 untuk IELTS ATAU
 • Skor minima 40 untuk TOEFL iBT ATAU yang setaraf dengannya
Modul Teras Program
 • Philosophical Ideas in Education
 • Curriculum, Instructions and Assessment in Education
 • Psychology of Learning and Instruction
 • Educational Research Methodology
Pengajaran Bahasa inggeris sebagai Bahasa kedua
 • Second Language Acquisition
 • Linguistics and Multi-Lingualise
 • Sociolinguistics and Cross-Cultural Communication
 • Material Design and Selection in TESL
 • Discourse Analysis
 • Project Paper
 • Pensyarah / Ahli Akademik ESL
 • Tutor Peribadi
 • Pakar Kurikulum
 • Tutor Persendirian Bahasa Inggeris
 • Pengajar ESL
 • Penulis Bahan
 • Penyelidikan

Hasil Pembelajaran Program (PLO) program ini adalah untuk menyediakan graduan yang mampu:

 1. Perbezaan dan teori dalam pemerolehan bahasa pertama dan kedua.
 2. Kesedaran dalam bahasa ketiga seperti dibincangkan dengan kajian kes.
 3. Komunikasi antara pelbagai masyarakat dan dialek, dengan pemahaman melalui analisis. 
 4. Mempelajari hubungan antara bahasa, konteks dan corak tingkah laku.
 5. Membincangkan teori, prinsip–prinsip dan bahan untuk teknik pembelajaran.

Muat Turun Risalah

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.