Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pengajaran) – Dalam Talian

MOHE/MQA:
(N-DL/142/7/0033) 10/26 (MQA/PA15069)

Ijazah Sarjana
Sepenuh Masa: 1 tahun (6 semester) Separuh Masa: 2 tahun (6 semester)
Konvensional, Dalam Talian
Pengeluaran EPF Disediakan
Januari, Mei dan September
Januari: 14 minggu* Mei: 14 minggu* September: 14 minggu* *Termasuk tempoh peperiksaan
Daripada
RM 1,158.33sebulan
RM 13,600.00 jumlah yuran pengajian

Mengapa Kursus Ini

Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pengajaran) direka untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan lanjutan dalam Teknologi Instruksional dalam Pendidikan, dengan hala tuju yang jelas dan laluan untuk diperoleh; serta mengasah pengetahuan dan kemahiran, sambil mewujudkan perkaitan silang dengan disiplin pengetahuan lain seperti Kemanusiaan, Sains Sosial dan Fizikal Sains. Program ini direka untuk memenuhi tuntutan kompetensi Pendidik semasa, piawaian dan keperluan profesional dalam institusi atau agensi kerajaan dan swasta. Program kami dibina berdasarkan model Teknologi Pengajaran yang kukuh dan komprehensif yang ditubuhkan dan distrukturkan di sekitar bidang teras yang dikenal pasti sebagai bidang kecekapan penting.

The programme allows you to evaluate alternative policies and practices, understand theories and models of evaluation and develop research skills related to the use of key information technologies and academic writing.

MOHE/MQA:
(N-DL/142/7/0033) 10/26 (MQA/PA15069)

Mohon Sekarang

Kaunselor pelajar kami sedia membantu anda!

Lengkapkan borang di bawah;
tidak sampai satu minit.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Maklumat Kursus

Syarat Kemasukan Program

 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 atau yang setaraf dengannya seperti yang diterima oleh Senat UNITAR; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) atau setara dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam pendidikan

Calon yang tidak mempunyai kelayakan dalam bidang berkaitan atau pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan hendaklah mengikuti kursus prasyarat yang bersesuaian yang ditentukan oleh PPT dan memenuhi PNGK minimum berdasarkan (i) hingga (ii).

KEPERLUAN BAHASA INGGERIS

Pelajar Antarabangsa
 • Skor minima 5.0 untuk IELTS OR
 • Skor minima 40 untuk TOEFL iBT ATAU yang setaraf dengannya.

Modul

 • Philosophical Ideas in Education
 • Psychology of Learning and Instruction
 • Educational Research Methodology
 • Curriculum, Instruction and Assessment in Education
 • Instructional Design Principles and Contemporary Practices
 • Technology-Based Learning Tools and Applications
 • Trends and Issues in Distance Education
 • Online Facilitation and Storytelling
 • Innovations in Educational Change
 • Educational Research Methodology
 • Project Paper

 • Pensyarah Kolej dan Universiti
 • Pengurusan Pendidikan
 • Ahli Teknologi Pendidikan
 • Ahli Pendidikan
 • Pereka Pengajaran
 1. Untuk mendedahkan tentangan terhadap perubahan untuk pelajar meneliti ekologi pendidikan di makro, mikro, meso-, exo-, chrono- dan tahap tekno. Pelajar akan melalui pelbagai perspektif tentang inovasi dalam tetapan pendidikan formal dan profesional, sebelum dibimbing untuk memadankan inovasi ini pada rangka kerja dicadangkan untuk memperkenalkan teknologi yang mengganggu ke bilik darjah.Pelajar akan dibimbing untuk menyiasat masalah kehidupan sebenar mereka menggunakan teknologi transenden untuk mereka bentuk siasatan asli, menjana resolusi dan menyampaikan pengetahuan unik yang mereka sumbangkan. Inovasi berpusatkan pelajar sebegini melangkaui sosial keusahawanan apabila mereka meningkatkan pelaksanaan mereka penyelesaian di peringkat komuniti setempat.
 2. Ini adalah untuk memberi penekanan konsep utama teori pembelajaran berhubung dengan psikologi pendidikan. Pelajar akan melibatkan diri dalam analisis kritis terhadap teori melalui perbincangan kelas dan tugasan kelas. Kursus ini akan memberi mereka peluang untuk berfikir tentang cara untuk menggunakan bahan kursus ke dalam falsafah peribadi dan amalan masa depan mereka.
 3. Kursus ini mengkaji Pengenalan kepada Sejarah Falsafah Pendidikan, Falsafah Pendidikan, Matlamat Pendidikan, Yunani Purba, Pemikir Eropah, Pemikir Amerika, Selatan Pemikir Amerika, Pemikir India, Pemikir Timur Jauh dan Tengah Ahli Falsafah Timur.
 4. Kursus ini mengkaji pengenalan kepada sistem pendidikan: hubungan antara kurikulum, pengajaran dan penilaian, definisi, matlamat, matlamat dan objektif, bidang kurikulum, penilaian pendidikan; asas kurikulum: falsafah,perspektif sosiologi, sejarah dan psikologi; prinsip kurikulum untuk memahami reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian; prinsip pengajaran untuk pemahaman; model dan pendekatan reka bentuk pengajaran; inovasi dan penambahbaikan pengajaran: kurikulum dan pengajaran untuk meningkatkan pemikiran di dalam bilik darjah; prinsip penilaian untuk pemahaman: jenis penilaian, kebolehpercayaan dan kesahihan penilaian; penilaian formatif dan sumatif; norma dan penilaian rujukan kriteria; objektif dan subjektif ujian: domain hasil pembelajaran; kurikulum; arahan; dan dinamika penilaian: isu kontemporari, perubahan dan masa depan arah.
 5. Kursus ini mengkaji falsafah penyelidikan dalam pendidikan, penyelidikan cadangan, masalah kajian, dan kajian literatur. Penyelidikan metodologi: menyelaraskan cadangan penyelidikan dengan penyelidikan sebenar; dapatan kajian: perbincangan, kualitatif berbanding kuantitatif penyelidikan; pendekatan penyelidikan kualitatif: idea dan teori; pendekatan penyelidikan kuantitatif: jenis penyelidikan kuantitatif reka bentuk; instrumen kajian, merangka masalah kajian. Mengkaji semula literatur dan mereka bentuk penyelidikan: isu etika, data pengumpulan dan penyimpanan data organisasi, pengambilan dan analisis, penyelidikan kualitatif asas atau generik. Penyataan masalah: tujuan pernyataan, persoalan kajian, pengumpulan data, dan analisis data. Penulisan laporan, penyelidikan fenomenologi dan etnografi; teori asas dan kajian kes. Penulisan laporan penyelidikan: lampiran, APA dan lain-lain format rujukan penulisan.

Muat Turun Risalah

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.