Businesswoman in casual plaid shirt writing with businessman using calculator for tax form completion,Internal revenue service inspector checking financial document,Planning budget,Freelance,Audit.

Perakaunan atau Kewangan: Yang Mana Perlu Saya Belajar?

Apakah Perbezaan Antara Perakaunan dan Kewangan?

Perbezaan antara perakaunan dan kewangan ialah perakaunan meletakkan titik fokusnya pada aliran tunai harian syarikat, perbadanan atau institusi. Perakaunan melibatkan dokumentasi, pelaporan dan penyelenggaraan kewangan organisasi. Kewangan, bagaimanapun, lebih memfokuskan kepada aspek pengurusan. Ini terpakai untuk individu, syarikat atau kerajaan yang menguruskan liabiliti dan aset serta merancang strategi untuk pertumbuhan masa depan. Perakaunan bertanggungjawab untuk menghasilkan penyata kewangan, manakala kewangan bertanggungjawab untuk menganalisis penyata kewangan tersebut. Secara ringkasnya, perakaunan lebih fokus kepada kewangan organisasi sebelum ini, manakala kewangan memberi tumpuan kepada matlamat masa depan. Namun begitu, terdapat pengecualian untuk mengamalkan perakaunan di Malaysia. Memahami perbezaan antara bidang perakaunan dan kewangan yang universiti kami menawarkan.


Perbezaan Antara Akauntan Berkanun dan Akauntan Bertauliah

Akauntan Berkanun (CA) mengendalikan rekod kewangan. Berdasarkan rekod ini, akauntan memberi nasihat profesional dan akaun audit. CA biasanya memberikan penjelasan yang mendalam mengenai hal ehwal percukaian. Akauntan Awam Bertauliah (CPA) memastikan penyata kewangan adalah sejajar dengan undang-undang dan peraturan tempatan. CPA bertanggungjawab menganalisis penyata cukai, menjalankan audit untuk pelanggan mereka dan menjadualkan laporan belanjawan. Namun begitu, terdapat pengecualian untuk mengamalkan perakaunan di Malaysia. Tidak semua orang yang mempunyai ijazah sarjana muda perakaunan atau kewangan Islam boleh dipanggil akauntan, melainkan dia menjadi ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA). Dalam perlembagaan Malaysia, perkataan ‘akauntan’ dilindungi di bawah Akta Akauntan 1967. Maksudnya, sesiapa yang mempunyai ijazah sarjana muda perakaunan atau kewangan Islam tidak boleh dipanggil akauntan sehingga mereka menjadi ahli berdaftar MIA.


Bagaimanakah Kewangan dan Perakaunan Mempengaruhi Kerjaya Anda?


Kewangan

Mempelajari kewangan membuka pintu kepada pelbagai industri untuk pelajar. Untuk meletakkannya dalam perspektif, setiap industri yang berurusan dengan aliran tunai memerlukan pengurusan kewangan. Ia lebih mencabar untuk memikirkan industri yang tidak memerlukan seseorang untuk mengendalikan rekod kewangan mereka dan sebagainya. Satu lagi kelebihan memiliki ijazah kewangan ialah, jika anda berminat untuk mendapatkan jawatan pengurusan, ijazah kewangan pasti boleh membantu anda sampai ke sana. Ini kerana pengurus perlu mempunyai pemahaman menyeluruh tentang syarikat dan set kemahiran yang disertakan dengan ijazah kewangan yang sesuai dengan kriteria pengurusan. Anda sememangnya akan mengetahui selok-belok kewangan syarikat sepanjang bertahun-tahun menganalisis dokumen kewangan mereka.


Perakaunan

Terdapat laluan yang jelas untuk diikuti selepas tamat pengajian untuk pelajar perakaunan, di mana mereka akan mempunyai idea tentang ke manakah kerjaya mereka akan membawa mereka dan apa yang diharapkan setelah bekerja berbanding dengan jurusan lain. Sama seperti kewangan, perakaunan diperlukan dalam setiap perniagaan; malah orang biasa memerlukan bantuan cukai dari semasa ke semasa. Akauntan peringkat permulaan dapat gaji sebanyak RM3,000 sebulan. Selepas 3 hingga 5 tahun pengalaman, anda boleh mendapat anggaran RM5,000 sebulan. Kadar gaji berpotensi meningkat kepada 5 angka selepas melepasi 5 tahun.1

Kedua-dua ijazah kewangan dan perakaunan memerlukan kemahiran asas dan matematik lanjutan, yang diberikan kerana anda akan berurusan dengan nombor dan pengiraan setiap hari. Jika anda berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kewangan, program Ijazah Sarjana Muda Kewangan (Kewangan Islam) UNITAR disesuaikan untuk pelajar yang mempunyai minat untuk pengkhususan dalam kewangan Islam. Pelajar akan mempelajari percukaian, audit Syariah, Zakat dan bidang pembiayaan Islam lain melalui program sarjana muda kami dalam kewangan Islam. Kelas akan disediakan secara dalam talian dan di kampus. Universiti UNITAR juga menawarkan program bidang Ijazah Sarjana Muda Perakaunan selain bidang kewangan yang boleh didapati secara dalam talian. Di samping itu, ijazah perakaunan berpatutan kami membolehkan pelajar mengambil kesempatan daripada pengalaman pembelajaran terdahulu untuk mendapatkan kemasukan. Sebagai balasan, tempoh pengajian dan kos boleh dikurangkan. Selain daripada ijazah perakaunan mampu milik, pelajar akan mempunyai pilihan untuk memohon pinjaman PTPTN 100% dan bantuan kewangan pelajar lain (tertakluk pada terma dan syarat).

Request Info

Our education counsellors are ready to help you!

Complete the form below;
it takes less than a minute.

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.