Preschool Teaching Strategies for Online Learning - UNITAR International University

4 Strategi Pengajaran Prasekolah untuk Pembelajaran Dalam Talian

Secara konvensional, prasekolah bergantung pada ruang terbuka untuk kanak-kanak bermain dan meneroka bagi menggalakkan perkembangan sosial, emosi, motor dan akademik mereka. Di antaranya, pendidik prasekolah menyusun ruang yang mempunyai bahan untuk memberi inspirasi kepada penglibatan kanak-kanak antara satu sama lain dan persekitaran mereka.

 

Memandangkan pembelajaran dari rumah merupakan bahagian yang tidak dapat dielakkan dalam sukatan pelajaran pendidikan, termasuk dalam pendidikan prasekolah, mengajar prasekolah secara maya adalah sesuatu yang perlu disesuaikan oleh pendidik awal kanak-kanak.

 

Berikut adalah beberapa strategi guru dalam pembelajaran online.


1.Mendengar apa yang diperkatakan oleh kanak-kanak

Walaupun guru dan pelajar tidak bersama secara fizikal, murid-murid masih bermain, meneroka dan belajar di rumah mereka. Satu cara mengajar prasekolah secara online dengan efektif adalah bekerjasama dengan ahli keluarga untuk meminimumkan masa skrin sambil memupuk pembelajaran berasaskan permainan di rumah.

Sebagai contoh, ibu bapa boleh menyerahkan foto dan video permainan anak-anak mereka kepada guru untuk mengenal pasti minat anak-anak mereka. Semasa kelas prasekolah dalam talian, guru boleh memaparkan foto dan video ini sambil berhubung dengan mereka. Ini membolehkan suara kanak-kanak didengari dan guru menjadi fasilitator dan bukannya “pemimpin” dalam perbincangan jarak jauh.


2.Mencari alternatif yang bermakna kepada masa skrin

Kanak-kanak yang lebih muda berkemungkinan menghadapi kesukaran semasa memberi perhatian kepada kelas prasekolah dalam talian. Untuk memudahkan pelajaran berasaskan maya mereka, guru boleh menetapkan projek seni untuk pelajar meneruskan pembelajaran eksploratif mereka berdasarkan tema pelajaran. Jika guru mengajar mengenai angkasa lepas, kerja rumah boleh menjadi membuat kapal angkasa daripada bahan kitar semula untuk menunjukkan dan bercerita dalam kelas talian mereka yang seterusnya. Aktiviti yang melibatkan deria fizikal kanak-kanak adalah salah satu petua pengajaran dalam talian yang boleh digunakan oleh pendidik awal kanak-kanak.


3.Bekerjasama dengan keluarga pelajar

 

Selalunya, guru prasekolah merasakan tekanan untuk mendidik pelajar muda dengan sempurna kerana harapan tinggi ibu bapa. Namun begitu, jangkaan daripada kedua-dua pihak boleh diuruskan dengan memperuntukkan masa untuk berbincang dan bekerjasama bersama. Dengan cabaran semasa mengajar prasekolah dalam talian, strategi guru dalam pembelajaran online sepatutnya bekerjasama dengan keluarga pelajar mereka untuk menyampaikan pendidikan prasekolah terbaik yang layak diterima oleh anak kecil.

 

Ibu bapa boleh bertanya tentang perkara yang dipelajari oleh anak-anak mereka untuk mengukuhkan pelajaran yang diajar. Mereka boleh (dan harus) mengemukakan masalah pembelajaran pelajar kepada guru jika mereka menyedarinya di rumah.


4.Memupuk hubungan jauh yang baik

Pengajaran prasekolah dalam talian meliputi mengekalkan hubungan dan sokongan yang baik dengan pelajar dan keluarga mereka. Dalam erti kata lain, cara mengajar prasekolah secara online dengan efektif yang lain ialah dengan memastikan pengajaran disampaikan. Walaupun jaraknya jauh secara fizikal, guru masih boleh berhubung dengan pelajar mereka untuk menunjukkan mereka mengambil berat.

 

Pengetua dan tenaga pengajar boleh bermula dengan membuat jadual untuk berhubung dengan pelajar dan keluarga mereka melalui telefon atau panggilan video, mana-mana platform yang mereka paling selesa. Selain itu, mencipta e-mel yang menyertakan nota kesyukuran dan kepositifan sangat berguna, serta idea seni dan kraf serta rakaman video nyanyian yang menyeronokkan.

 

Peralihan daripada persekitaran bilik darjah tradisional kepada persekitaran berasaskan dalam talian pastinya mengejutkan ramai pendidik prasekolah pada abad ke-21. Dengan petua pengajaran dalam talian di atas, ia menyediakan cara untuk pelajar muda meneruskan pendidikan awal kanak-kanak mereka yang penting. Pembelajaran dalam talian prasekolah di Malaysia adalah bidang yang agak baharu, yang memerlukan guru khusus untuk menyampaikan pelajaran dalam talian kepada kanak-kanak dengan lancar dan cekap.

Request Info

Our education counsellors are ready to help you!

Complete the form below;
it takes less than a minute.

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.