Doktor Falsafah (PhD) Pentadbiran Perniagaan

Kedoktoran (PhD)
9 Semester / 3 Tahun
Petaling Jaya (Main)
Pengeluaran EPF Disediakan
From
RM 917.00per
month
RM 33,000.00 total fee
Price listed above is applicable to local students only

Mengapa Kursus ini

Program Doktor Falsafah (PhD) Pentadbiran Perniaagaan akan membantu pelajar membangunkan kemahiran penyelidikan lanjutan yang berguna untuk kerjaya dalam bidang akademik atau pekerjaan lain yang memerlukan kemahiran yang sistematik, kritikal dan analitikal. Kerjaya anda akan dapat dimajukan ke tahap yang baharu setelah tesis asal yang diperlukan berjaya dilengkapkan pada akhir kursus.

Price listed above is applicable to local students only
MOHE/MQA:
[R/345/8/0486(MQA/FA3740)02/26 ]

Mohon Sekarang

Kaunselor pelajar kami sedia membantu anda!

Lengkapkan borang di bawah;
tidak sampai satu minit.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
Tertakluk kepada terma & syarat
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Maklumat Kursus

Ijazah Sarjana dalam Perniagaan (Tahap 7, MQF) atau dalam disiplin lain yang berkaitan dan diiktiraf oleh Senat Universiti; ATAU
Ijazah Sarjana (Tahap 7, MQF) dalam bidang yang tidak berkaitan seperti yang diterima oleh Senat HEP, tanpa pengalaman kerja yang relevan, tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat;
ATAU
Ijazah Sarjana (Tahap 7, MQF) dalam bidang tidak berkaitan seperti yang diterima oleh Senat HEP dan tanpa pengalaman kerja yang relevan, tertakluk kepada lulus kursus prasyarat; ATAU
Sebarang kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia;
ATAU
Calon cemerlang dalam Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6) diberi kemasukan secara langsung ke program Ijazah Doktor Falsafah Penyelidikan (Tahap 8, MQF) dengan syarat berikut:


1. Calon mempunyai Ijazah Sarjana Muda kelas pertama atau kelayakan setaraf dengannya; ATAU
2. Calon memperoleh minima PNGK 3.67 atau setaraf dengannya daripada akademik atau teknikal dan Pendidikan Vokasional dan Latihan (TVET); DAN
3. Dinilai daripada penilaian dalaman yang ketat oleh UNITAR; DAN
4. Diluluskan oleh Senat UNITAR dan diterima sebagai calon program Ijazah Kedoktoran (Tahap 8, MQF). Pelajar mestilah menunjukkan kemajuan yang bersesuaian dalam tempoh pencalonan.

DAN
Kertas cadangan sebanyak 500 perkataan dalam Bahasa Inggeris mesti dihantar bersama dokumen relevan yang diperlukan untuk kemasukan ke Univerisit pada hari pendaftaran.

KEPERLUAN BAHASA INGGERIS

Pelajar Antarabangsa
1. Skor minima 6.5 dalam IELTS ATAU
2. Skor minima 600 dalam TOEFL ATAU setaraf dengannya.

Pelajar Tempatan
1. Kredit Bahasa Inggeris dalam SPM; ATAU
2. Lulus penilaian dalaman (peperiksaan lisan) yang ditetapkan oleh universiti, dengan minima Gred C. Panel penilaian termasuk dua ahli kanan fakulti /sekolah dan wakil Jabatan Bahasa Inggeris dari Fakulti Pendidikan dan Kemanusiaan (FEH) atau jabatan lain yang relevan. Panel dilantik oleh Dekan / Pengarah Fakulti / Sekolah / Pusat berkenaan.

Tahun 1
 • Advanced Research Methodology
 • Proposal and Thesis Writing
 • Advanced Qualitative Analysis
 • Advanced Research Ethics
 • Seminar on Current Issues in Business Administration
 • Advanced Quantitative Analysis
 • Proposal Preparation 1
 • Proposal Submission
 • Colloquium 1
Tahun 2
 • Review of Literature 1
 • Review of Literature 2
 • Proposal Defense
 • Pilot / Preliminary Study
 • Data Collection
 • Data Analysis
 • Colloquium 2
Tahun 3
 • Thesis Writing and Review of Thesis
 • Colloquium 3
 • Submission of Thesis & Final Defense

 • Pensyarah-Pensyarah Universiti
 • Penyelidik Universiti / Syarikat
 • Penganalisis Perniagaan
 • Perunding Perniagaan

Hasil Pembelajaran Program (PLO) program ini adalah untuk menyediakan graduan yang mampu:

 1. Memfokuskan bidang khusus seperti keusahawanan, tingkah laku organisasi, modal insan, ekonomi kewangan, pelaburan, rantaian bekalan, pemasaran, perakaunan, kepemimpinan pengurusan, dan lain-lain untuk mengembangkan pengetahuan konseptual dan intelektual serta instrumen metodologi yang diperlukan untuk merancang dan menjalankan penyelidikan bebas.
 2. Calon digalakkan untuk mengetengahkan topik yang berkaitan dengan pengalaman industri mereka sebagai pekerja semasa dan melaksanakan topik penyelidikan antara disiplin yang sesuai untuk peringkat PhD.

Download Brochure

Hidden
Terms and conditions apply.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.