Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)

MOHE/MQA:
[R2/145/7/0019(MQA/FA 1750)04/27]

Ijazah Sarjana
4 Semester / 1 Tahun 6 Bulan
Petaling Jaya (Main)
Pengeluaran EPF Disediakan
From
RM 1,333.33per
month
RM 24,000.00 total tuition fee
Price listed above is applicable to local students only

Mengapa Kursus ini

Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris
sebaga Bahasa Kedua) sangat sesuai bagi mereka yang ingin memperoleh pengetahuan khusus dalam mengajar Bahasa Inggeris kepada orang lain, di mana Bahasa Inggeris bukan bahasa ibunda mereka. Melalui modul yang ditawarkan, pelajar akan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip teras pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. Di UNITAR, program yang fleksibel dan unik ini dirancang untuk orang dewasa yang bekerja dengan jadual yang sibuk mempunyai kurikulum komprehensif dalam linguistik lanjutan dan komunikasi silang budaya.

Price listed above is applicable to local students only
MOHE/MQA:
[R2/145/7/0019(MQA/FA 1750)04/27]

Mohon Sekarang

Kaunselor pelajar kami sedia membantu anda!

Lengkapkan borang di bawah;
tidak sampai satu minit.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Maklumat Kursus

 • i. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) atau yang setaraf dengan PNGK minima 2.50 atau setara dengannya seperti yang diterima oleh Senat UNITAR; ATAU
 • ii. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) atau setaraf dengan PNGK minima 2.00 dan tidak mencapai PNGK sebanyak 2.50, boleh diterima tertakluk kepada minima lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan.

          

KEPERLUAN BAHASA INGGERIS

Pelajar Antarabangsa

1. Skor minima 5.0 untuk IELTS ATAU
2. Skor minima 40 untuk TOEFL iBT ATAU yang setaraf dengannya

Modul Teras Program
 • Philosophical Ideas in Education
 • Curriculum, Instructions and Assessment in Education
 • Psychology of Learning and Instruction
 • Educational Research Methodology
Pengajaran Bahasa inggeris sebagai Bahasa kedua
 • Second Language Acquisition
 • Linguistics and Multi-Lingualise
 • Sociolinguistics and Cross-Cultural Communication
 • Material Design and Selection in TESL
 • Discourse Analysis
 • Project Paper
 • Pensyarah / Ahli Akademik ESL
 • Tutor Peribadi
 • Pakar Kurikulum
 • Tutor Persendirian Bahasa Inggeris
 • Pengajar ESL
 • Penulis Bahan
 • Penyelidikan

Hasil Pembelajaran Program (PLO) program ini adalah untuk menyediakan graduan yang mampu:

 1. Perbezaan dan teori dalam pemerolehan bahasa pertama dan kedua.
 2. Kesedaran dalam bahasa ketiga seperti dibincangkan dengan kajian kes.
 3. Komunikasi antara pelbagai masyarakat dan dialek, dengan pemahaman melalui analisis. 
 4. Mempelajari hubungan antara bahasa, konteks dan corak tingkah laku.
 5. Membincangkan teori, prinsip–prinsip dan bahan untuk teknik pembelajaran.

Muat Turun Risalah

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.