Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pengajaran)

Ijazah Sarjana
4 Semester / 1 Tahun 6 Bulan
Petaling Jaya (Main)
Pengeluaran EPF Disediakan
From
RM 1,151.11per
month
RM 20,720.00 total fee
Price listed above is applicable to local students only

Mengapa Kursus Ini

Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pengajaran) direka untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan lanjutan tentang Teknologi Pengajaran dalam Pendidikan, dengan hala tuju dan laluan yang jelas untuk memperoleh serta mengasah ilmu pengetahuan dan kemahiran sambil membuat sambungan merentas disiplin ilmu yang lain seperti Kemanusiaan, Sains Sosial dan Sains Fizikal. Program ini juga direka untuk memenuhi permintaan semasa terhadap kompetensi para Pendidik, piawaian profesional dan keperluan dalam kerajaan, institusi swasta dan agensi. Program kami dibina berdasarkan model Teknologi Pengajaran yang mantap dan komprehensif yang telah ditetapkan dan distrukturkan di sekitar komponen-komponen kompetensi utama.

The programme allows you to evaluate alternative policies and practices, understand theories and models of evaluation and develop research skills related to the use of key information technologies and academic writing.

Price listed above is applicable to local students only
MOHE/MQA:
[N/142/7/0032(MQA/ PA15068)10/26]

Mohon Sekarang

Kaunselor pelajar kami sedia membantu anda!

Lengkapkan borang di bawah;
tidak sampai satu minit.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
Tertakluk kepada terma & syarat
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Maklumat Kursus

i. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang atau bidang yang berkaitan dengan PNGK minima 2.50 atau setaraf dengannya yang diterima oleh Senat Universiti;
ATAU
ii. Ijazah Sarjana Muda dalam bidang atau bidang yang berkaitan atau setaraf dengannya dengan PNGK minima 2.0 dan tidak memenuhi
PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat; ATAU

Calon tanpa kelayakan dalam bidang yang berkaitan atau pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan mesti menjalani kursus prasyarat yang sesuai yang ditentukan oleh HEP dan memenuhi PNGK minima berdasarkan (i) dan (ii).

iii. Syarat kemasukan ke program Ijazah Sarjana (Tahap 7, MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Pemohon mestilah/mempunyai:

1. Warganegara Malaysia; DAN
2. Calon hendaklah berumur lebih dari 30 tahun pada tahun permohonan;
3. Memiliki sekurang-kurangnya kelayakan STPM / Diploma / A-Level /setaraf;
4. Pengalaman kerja yang relevan / Pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu; DAN
5. Lulus Penilaian APEL

KEPERLUAN BAHASA INGGERIS

Pelajar Antarabangsa

1. Skor minima 6.0 dalam IELTS ATAU
2. Skor minima 60 dalam TOEFL ATAU setaraf dengannya.

Modul

 • Philosophical Ideas in Education
 • Psychology of Learning and Instruction
 • Educational Research Methodology
 • Curriculum, Instruction and Assessment in Education
 • Instructional Design Principles and Contemporary Practices
 • Technology-Based Learning Tools and Applications
 • Trends and Issues in Distance Education
 • Online Facilitation and Storytelling
 • Innovations in Educational Change
 • Educational Research Methodology
 • Project Paper

 • Pensyarah Kolej dan Universiti
 • Pengurusan Pendidikan
 • Ahli Teknologi Pendidikan
 • Ahli Pendidikan
 • Pereka Pengajaran

Hasil Pembelajaran Program (PLO) program ini adalah untuk menyediakan graduan yang mampu:

 1. Untuk memperoleh pengetahuan konseptual dan kemahiran pragmatik reka bentuk pengajaran bagi kegunaan dalam pelbagai tetapan pendidikan kontemporari. Pelajar dibimbing untuk menguasai model generik ADDIE reka bentuk pengajaran berdasarkan tiga set prinsip psikologi pembelajaran yang ketara – tingkah laku, kognitivisme dan konstruktivisme sosial. Prinsip-prinsip ini merupakan asas kepada pelajar untuk mengaitkan elemen-elemen dan ciri-ciri amalan terbaik dalam reka bentuk pengajaran kontemporari. Mereka diberi sokongan semasa latihan untuk mereka bentuk, membangun, mengatur, menjalankan dan menilai sesi pembelajaran dalam talian.
 2. Untuk memperoleh pengetahuan prosedur dan keperluan tentang Pembelajaran Berasaskan Teknologi (TBL) beserta kemahiran teknikal dalam memilih, menggunakan dan mengurus instrumen dan aplikasi hak milik atau sumber terbuka. Secara praktikal, pelajar dibimbing untuk mencipta aplikasi prototaip menggunakan alat pengarangan dan alat penyuntingan media kreatif yang sesuai untuk amalan TBL. Kebolehgunaan alat dan aplikasi TBL diukur untuk memastikan pengajaran yang berkualiti.
 3. Untuk mendedahkan pelajar kepada trend-trend dan isu-isu dalam pendidikan jarak jauh dengan membandingkan kitaran hayat pelbagai teknologi pengajaran dahulu dan sekarang untuk pendidikan jarak jauh. Seterusnya, kursus ini akan membolehkan pelajar meramalkan trend masa depan dan cabaran yang mungkin dihadapi dalam pendidikan. Kursus ini menyokong pelajar untuk menganalisis isu teknikal, isu ekonomi dan isu sosio-politik yang berkaitan dengan pendidikan jarak jauh menggunakan alat yang dipanggil Trends of Engineering System Evolution (TESE).
 4. Untuk membolehkan pelajar mendapatkan pengalaman dan memahami peranan dan tanggungjawab fasilitator dalam talian sambil melengkapkan mereka dengan pengetahuan seni dan sains di sebalik penceritaan. Melalui aktiviti-aktiviti simulasi, pelajar akan meneroka peranan pengurusan, peranan pedagogi, peranan sosial dan peranan teknikal yang terdapat di dalam pemudahcaraan dengan bercerita dalam talian, mengumpul pengetahuan yang diperlukan dan kemahiran pragmatik untuk amalan profesional. Setelah pelajar didedahkan kepada pelbagai jenis dan genre cerita, mereka akan dibimbing untuk menjana idea-idea cerita yang menarik, membangunkan sesebuah idea cerita menggunakan Hollywood Three-Act Structure, dan menyelaraskan peristiwa naratif dan acara pembelajaran dengan hasil pembelajaran yang diharapkan untuk pemudahcaraan dalam talian yang berkesan.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
Terms and conditions apply.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Brochure

"*" indicates required fields

Hidden
Terms and conditions apply.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.